Frågor att leva ett mer effektivt möte

January 5

Oavsett om du delta i möten som anordnas av dig eller schemalagda av någon annan, kan du hjälpa vägleda mötet till ett framgångsrikt och lämplig avslutning, eller ta reda på om du verkligen behövs i diskussionerna, genom att ställa vissa frågor. För att rikta ditt möte till en mer värdefull och mindre tidskrävande riktning, prova att ställa dessa frågor:

  • Vilken är vår dagordning för detta möte?
  • Vad är det vi hoppas kunna uppnå i slutet av mötet?
  • Vilka åtgärder punkt vill du att jag ska spela?
  • Vem ska jag överlåta detta till?
  • Vilken tidsram bör vi fäster vid detta?