Stänga flera filer

January 12

Medan du arbetar med flera arbetsböcker, kan du också undrar hur du snabbt kan stänga dem alla, utan att avsluta Excel. Det enkla sättet att göra detta är att hålla ned skifttangenten medan du klickar på Arkiv-menyn. När du gör detta, Stäng kommandot (som stänger av en enda arbetsbok) istället blir Stäng alla (som stänger alla öppna arbetsböcker).

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3245) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.