Vilka är kännetecknen för Organizational Culture?

April 5

Egenskaperna hos organisationskulturen är de komponenter eller faktorer som utgör själva strukturen i just den organisationskultur. Generellt kan kulturen i en organisation kan beskrivas som det sätt en organisation strukturer själv. Det kan också beskrivas som de metoder en organisation använder för att utföra sina angelägenheter. Egenskaperna kan därför inbegripa aspekter som förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, oavsett om organisationen uppmuntrar lagspelare eller individuella prestationer, om organisationen uppmuntrar sina anställda att vara aggressiv eller mer laid back, och om organisationen är innovativ eller stabil.

Arbetstagare och arbetsgivare, eller högsta ledningen, inom varje organisation har en viss typ av relation. Detta förhållande kan vara strängt formella, semi-formell eller informell. Förhållandet mellan arbetstagare är en av de egenskaper organisationskultur. I organisationer med strikt formella relationer mellan anställda och ledning, det finns en separation i de anställdas kontakt med ledningen. Till exempel, i en stor advokatbyrå, sommar intresseföretag eller praktikanter får inte tillgång till de ledande partner i bolaget. Den organisationskultur på en sådan plats kan vara en som förväntar strikt formalitet i förhållandet mellan unga jurister och ledande jurister och delägare. Å andra sidan, kanske en glass butik få motsatt organisationskultur. De anställda, från kassörer till leverans människor kan ha en öppen och fri tillgång till chefen för glassbutik.

En annan aspekt som är en del av de egenskaper hos organisationskultur är graden av uppfinnings eller innovativitet i en organisation. Ett företag som är känt för att ta risker och vara ledande inom banbrytande insatser inom sitt närliggande område kan etablera något om detta som en del av de egenskaper hos organisationskultur. Till exempel har ett högteknologiskt företag som är känt för att göra de allra bästa telefonerna med den allra senaste tekniken bildas innovativitet och banbrytande insatser som en del av sin organisationskultur. Denna egenskap har förknippats med företaget till den grad att när som helst är det på väg att lansera en ny produkt börjar camping utanför utvalda butiker som kommer att sälja produkten upp till tre dagar innan försäljningen börjar folk. Kunderna litar på sina produkter och tror att det kommer att vara värt den långa väntan.

  • Kommunikation, beteende och hur en organisation belönar individer och team är en del av sin organisationskultur.
  • Organisationskultur i företagen kan bidra ange tonen för anställdas prestationer och produktivitet.