Upphäva skydd ett Word 2003 Form i Word 2007

June 4

Sanna har en form som skapats i Word 2003 och formen har skyddats (inte dokumentet utan bara formen). Efter hennes företag uppdateras till Office 2007 verkar det som Sanna inte kan ta bort skyddet formuläret och redigera det längre.

Det finns två möjligheter här. För det första kan det vara så att du bara inte vet var de kommandon i Word 2007 som används för att ta bort skyddet former. Om så är fallet, sedan ladda dokumentet i Word 2007 och följ dessa steg:

  1. Se till att fliken Granska visas på bandet.
  2. Klicka på Skydda dokument (höger sida av bandet). Word visas Begränsa formatering och redigering åtgärdsfönstret.
  3. Längst ned i åtgärdsfönstret klickar du på knappen Stoppa skydd.
  4. Om du uppmanas ange lösenordet för dokumentet.

Du bör nu kunna ändra dokumentet.

Om lokalisera kommandon är inte problemet, och Word bara inte kommer att låta dig ta bort skydd formuläret, kan det vara att dokumentet är skadad eller på gränsen till att bli skadad. Den bästa lösningen vore att hitta ett system Word 2003, ta bort skydd formen, och sedan kopiera allt i dokumentet (med undantag av den sista stycketecknet) till ett nytt dokument. Öppna sedan det nya dokumentet i Word 2007 och gör skyddet formuläret där.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (7511) gäller för Microsoft Word 2007.