Vad som orsakar en kemisk fabrik Explosion?

August 1

Ett riktigt effektivt sätt att orsaka en kemisk fabrik explosion är att spränga en kemisk fabrik med explosiva förrättning, men detta är en av de minst vanliga orsaker för kemisk fabrik explosioner. De flesta explosioner är olyckor som kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive försumlighet, en dålig förståelse för säkerhetsprotokoll, eller missfoster händelser. Eftersom olyckor och explosioner vid anläggningar som bearbetar kemikalier kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa och säkerhet, många nationer har strikta lagar på plats som är utformade för att minska risken för explosioner.

En enkel brand kan orsaka en kemisk fabrik explosion genom att fungera som en katalysator för en kemisk reaktion om brandfarliga kemikalier är närvarande. Ibland har blixtnedslag resulterat i en kemisk fabrik explosion, men källor till brand kan innefatta felaktigt hållna pannor, cigarettrökning i en kemisk anläggning, och fel i elektrisk utrustning som leder till utveckling av en gnista som orsakar en explosion.

En skenande kemisk reaktion som resulterar i en kemisk anläggning explosion kan orsakas av ett antal saker. Vissa särskilt svåra kemiska växt explosioner i historien har varit resultatet av dåligt underhåll. Om en kemisk fabrik inte upprätthålls på rätt sätt, kan situationer som läckage av farliga kemikalier uppstår, skapar en situation som kan underlätta en kemisk fabrik explosion; Om, till exempel, är en explosiv gas släpptes i ett farligt område.

Använda orena kemikalier kan också vara en explosionsrisk. Om en kemikalie växtens källor inte oklanderliga eller forskare studerar okända kemikalier för att läsa mer om dem, kunde de okända egenskaper kemikalierna bevisar explosiv. En annan orsak till en kemisk fabrik explosion kan vara slarv eller brist på utbildning hos en anställd; en anställd kan skapa farliga förhållanden under hans eller hennes arbete.

Användning av farliga kemikalier ökar också risken för en kemisk anläggning explosion. Faciliteter som hanterar särskilt flyktiga kemikalier är ofta starkt reglerad för att förhindra frågor som oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser, explosioner och andra säkerhetshoten. Placeringen av en kemisk fabrik är också en viktig faktor, med farliga anläggningar är belägna långt borta från bostadsområden och täta centrala stadsdelar.

Kemisk fabrik designen är speciellt avsett att begränsa risken för explosioner och innehålla explosioner och andra farliga reaktioner när de förekommer. Men designen är också beroende av löpande underhåll, och på användningen av en välutbildad arbetskraft. Ett misslyckande på alla tre punkter i utformningen-underhålls arbetskraft triangel kan dramatiskt öka risken för allvarliga incidenter, bland explosioner.

  • Cigarettrökning i en kemisk anläggning kan leda till en explosion.
  • Blixtnedslag har orsakat kemisk fabrik explosioner.
  • En brand från en kemisk fabrik explosion kan spridas snabbt.