Vilka är de olika typerna av reklam?

June 18

Vissa typer av kommersiell reklam är radioreklam, internetannonser och TV-annonser. Radio visar ofta vinsten genom att tillåta företag att vädra korta reklamfilmer. Internet annonser som banners, online video reklam, och textannonser är också vanligt och en populär metod för att nå potentiella kunder. Tv-reklam och produktplacering är andra sätt att marknadsföra en produkt eller tjänst. Slutligen finns det tryckta annonser, som vanligtvis består av att visa annonser i tidningar och tidskrifter.

Radio annonser spela mellan musik eller pratshower, och de är oftast kortare eller runt samma längd som TV-annonser. Ibland företag betalar värdar för showen att godkänna produkten också. Många radiovärdar är upfront när de driver en produkt, medan andra aldrig låta på att de betalades att säga att de gillar eller använda produkten. Vissa radioprogram har inte reklam, i vilket fall showen vanligtvis kan ekonomiskt sponsras i utbyte mot att nämna företagets namn och motto på luft i. Även om det beror på radioshow, radioreklam är ofta några av de billigaste typerna av kommersiell reklam.

Internet-reklam är en annan vanlig kommersiell reklam strategi. Många typer av annonsering på Internet finns, t.ex. annonser, popup-annonser och videoannonser. Videoannonser på Internet är vanligtvis mindre än 30 sekunder och visas runt korta videoklipp samt fullängds tv-serier. Banner annonser är vanligtvis belägna antingen vid toppen av en webbsida eller åt sidorna. Slutligen popup-annonser som används för att framträda inför en annan webbsida för att tvinga en konsument att visa dem.

TV-annonser är typer av reklam, men det finns flera olika typer av kommersiell reklam inom denna kategori. Företag kan annonsera på TV genom produktplacering, reklam och dolda textnings sponsring. Kostnaden för TV-annonser varierar beroende på storleken på en networkâ € s publik, men dessa typer av kommersiell reklam är oftast dyra.

Tryckta annonser kan ingå i många medier, från tidskrifter och tidningar till flygblad. Med tidskrifter och tidningar, kan kostnaden för reklam varierar kraftigt utifrån läsekrets nivåer och placeringen av annonserna. När det kommer till flygblad och pamfletter, dock de tillhörande kostnaderna är mycket olika. Istället för att köpa annonsutrymme i en annan companyâ € s publikation måste företagen köpa material för papperstillverkning själva. Dessutom måste metoder för dessa material distributions finansieras.

  • Visar annonser i tidningar är en vanlig form av reklam.
  • Magazine reklam tenderar också att ha en mycket längre hållbarhet lever än andra tryckta annonser.
  • Radio annonser är en form av reklam.
  • Sända reklam är normalt inriktat mot specifika demografi.