Vad är en digital gradskiva?

September 9

En digital gradskiva gör att användaren kan mäta vinklar med mycket mer precision än en handhållen gradskiva. Den digitala gradskiva är elektronisk och kommer med en mängd användbara funktioner. De vinkelmätningar vidtas visas på skärmen för användaren att läsa och spela in.

Många digitala gradskivor består av en rörlig arm och en liten ruta i mitten som håller knapparna och skärmen. Användaren placerar en kant längs en rak linje och justerar den rörliga armen för att rada upp med nästa rad. Detta skapar den vinkel användaren vill mäta. Resultaten visas på skärmen. Om exempelvis en arm på gradskivan var rak och den andra riktas rakt uppåt, skulle skärmen läsa 90 grader.

En normal, handhållen gradskiva kräver att användaren att rada upp den raka kanten med en rad av vinkeln och varhelst den andra raden bildar vinkeln skär gradskiva, den siffran är mätning av vinkeln. Problemet med denna metod är en högre chans felläsning vinkeln. Även med de korrekta mätningar, finns det inget sätt att mäta vinklar som måste vara exakt och kan inte vara av med ens en bråkdel av en grad.

Den digitala gradskiva kan mäta vinklar exakt, vilket gör det mycket mer tillförlitliga. Detta är särskilt användbart för snickare eller byggare som gör nedskärningar som alla måste rada upp och passar ihop. De utför matematik beräkningar hittar gradskiva oerhört hjälp uppnå rätt resultat.

Andra särdrag förbättrar fördelarna med den digitala gradskiva. Tillsammans med en bildskärm som visar den vinkel som mäts, har gradskiva ofta en "Hold" -knappen, som tillåter användaren att spara den aktuella vinkeln samtidigt mäta eller undersöka ett annat område. Andra knappar kan tillåta användaren att justera gradskiva och tillfälligt ställa den vinkeln till noll.

För dem som behöver överföra vinklar för att använda senare, många digitala gradskivor har en kortplats så att de kan kopplas in i en dator. Data överförs sedan från den digitala gradskiva på datorn för användning. De har även andra verkliga applikationer till dem. Vissa digitala gradskivor kan mäta och ge råd till användaren vad mitra och fasvinklar de behöver för att skära när man arbetar med ett projekt som involverar en geringssåg. Mätningarna kan sedan lagras på en dator och användas i framtiden när samma snitt behöver upprepas.

  • Manuella gradskivor.