Slå rubriker på och stänga

October 12

Du vet redan att rubrikerna i ett kalkylblad komma till hands. Detta är den gråzon, till vänster och toppen av ett kalkylblad, vilket indikerar rad och kolumnetiketten som används av Excel. Du klickar i rubrikområdet om du vill välja antingen en rad eller rubrik. Du vet också att du kan justera höjden eller bredden eller rader eller kolumner med hjälp av rad- och kolumnhuvud.

Även om detta område är mycket användbart, kan det finnas tillfällen då du inte vill att det visas. Till exempel, om du använder Excel för att skapa ett formulär på skärmen, då rubrikområden kan vara störande för de avsedda användarna av formuläret.

För att kontrollera om rubriker slås på eller av, gör du så här:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn.
  2. Se till att fliken Visa väljs. (Se figur 1.)

    Slå rubriker på och stänga

    Figur 1. The View Fliken av det dialogrutan Alternativ.

  3. Se till sidhuvuden kryssrutan Rad & Kolumn väljs. Om rensas, då rubrikområdet inte visas.
  4. Klicka på OK.

Lägg märke till att Excel inte tillåter dig att styra visningen av rad- och kolumnrubriker individuellt de är antingen båda eller båda av.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2074) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Slå rubriker på och av.