Vad betyder en delgivning Agent gör?

October 6

En tjänst av processmedel är en person med behörighet att personligen leverera juridiska dokument till en person eller enhet på uppdrag av domstol. Den person som tillhandahåller tjänsten måste vara över 18 år och inte bea part till åtgärden. I de flesta fall kan han eller hon vara en vanlig medborgare, en officer av domstolen, en ersättare för den amerikanska Marshall Tjänsten eller lokala sheriffen, eller ett registrerat delgivning agent, annars känd som en professionell process server. I USA är reglerna om rättstjänst generellt regleras av Federal Rules of Civil Procedure, men enskilda stater och domstolar kan ge ytterligare vägledning för att korrigera förfarande och tillräcklig service, samt kommunerna utanför jurisdiktion i USA till exempel I vissa länder, delgivning av juridiska papper måste göras av en huissier de justice, vilket motsvarar en stämningsman eller sheriff.

Den primära uppgiften för delgivning agent är att leverera en stämnings eller annan juridisk dokumentation till den person som namnges i domstol papper. För att bevisa att tjänsten har varit lagligen gjorts måste speditören lämna en attesterad Intyg om tjänsten till den domstol som beskriver datum, tid och plats där tjänsten gjordes liksom en grundläggande beskrivning av den person som serveras. Detta dokument blir då en permanent och integrerad del av den juridiska posten. I själva verket, utan den, ett fall kan avsättas eller utrymd utifrån jakande försvar som bevis på god tid på svaranden saknas. Ett undantag till att göra personlig service finns när partiet som ska delges är en bolagsenhet, organisation, eller federal myndighet, i vilket fall indirekt delgivning på en representant eller tjänsteman får göras.

De flesta amerikanska delstater prenumerera på sedvanerätt praxis när det gäller att bevilja enskilda rätt att agera som en tjänst av processmedel. Vissa stater kräver dock att domstolen ska utse en delgivningsman. California, Oklahoma, Arizona, Illinois, Nevada, Montana, Alaska, och Rhode Island, kräver process servrar som ska licensieras. Några av dessa stater mandat också att en period av utbildningen skall genomföras, följt av ett kompetensprov. Dessutom har vissa stater kräver en process server för att ansöka om förnyelse certifiering och genomgå regelbunden utvärdering av en granskningsnämnd.

Medan de arbetsuppgifter som utförs av en tjänst av processmedel är relativt okomplicerad, bör vikten av den roll själva inte förbises. Vid ett tillfälle i historien, kan en individ har bara upptäckt att en domstol pågick mot dem när deras egendom eller personlig frihet togs bort, bara för att de inte anmälts av åtgärden. I vissa delar av världen, underlåtenhet att svara domstolen gav straff med döden eller livstids fängelse. Idag, den delgivning agent ger god tid för "processen", så att den part som serveras ges tillräcklig tid att förbereda och svara på klagomål eller anklagelser som riktas mot dem och att få juridiskt biträde för att företräda dem i domstol.