Felsökning Frågor Anslutnings Windows 7 Internet

July 5

Windows 7 har en massa felsökare och en av dem råkar vara en Internet-anslutning felsökare. Många av Windows 7 felsökare är mycket hjälpsam. Internet-anslutning är mer hit eller miss. Men, om det faktiskt hjälper eller inte, kör Internet Connection felsökare i Windows 7 är värt ett försök. Lyd dessa riktningar:

 1. Öppna Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet rubrik, välj länken Hitta och åtgärda problem.

  Felsökning öppnas.
 3. Under Nätverk och Internet rubrik, välj länken Anslut till Internet.

  I motsats till sitt namn, klicka på länken inte ansluter dig till Internet. Istället börjar Connection felsökare Internet.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Välj Felsök Min anslutning till Internet.

  Det andra alternativet, Hjälp mig Anslut till en specifik webbsida, är användbart när du har problem med att komma åt en webbsida.
 6. Fortsätt att lyssna till råd och anvisningar som ges av felsökaren.
 7. Klicka på knappen Stäng när du är klar.

För bredband, många av de problem anslutnings orsakas av ditt lokala nätverk - modemet och routern, specifikt.