Vad är en styrelse Advisors?

August 20

En styrelse rådgivare är en liten grupp människor som träffas regelbundet för att ge råd och vägledning till ett företag. Styrelsens ledamöter brukar inte ha en aktie i bolaget, och att de inte bär juridiskt ansvar för bolagets agerande. Generellt små och startup företag använder en styrelse rådgivare, så att de får en fast fot på sin marknad, och folk i styrelsen väljs på basen av expertis och prestige.

Det kan vara lätt att förväxla en styrelse rådgivare och en styrelse, eftersom den oinvigde dessa två grupper kan låta likadant. Dock är en styrelse en grupp tjänstemän som väljs av aktieägarna för att övervaka bolagets verksamhet, i motsats till dem som väljs av bolaget. Medlemmar av en styrelse är försedda juridiskt ansvar för de händelser som inträffar på deras vakt, och de kompenseras i lager eller kontanter för sitt arbete.

Vissa människor kan också använda begreppet "styrelse rådgivare" att hänvisa generellt till en grupp av personal sammankallats för att ge råd och hjälp med ett projekt. Universitet, till exempel, kan ha styrelser rådgivare för att vägleda dem i känsliga frågor, och sådana skivor kan också bistå forskargrupper och andra grupper. I detta fall är styrelseledamöter väljs för sin kompetens och anseende inom området, för att se till att projektet genomförs på ett professionellt och etiskt sätt.

Ett rådgivande organ kan vara ett bra verktyg för ett litet företag, särskilt som det expanderar och verksamheten börjar gå bortom räckhåll och kunskap om bolagets tjänstemän. Eftersom medlemmarna i styrelsen inte innehar någon makt, kan de inte fatta beslut för företaget, men de kan erbjuda användbara förslag baserade på forskning och erfarenhet. Storleken på en sådan styrelse kan variera, men tre till 10 personer är vanligt, vilket garanterar ett brett spektrum av åsikter och erfarenheter.

När ett företag har sitt säte, ska en styrelse inrättas för att tillfredsställa aktieägarna. Däremot kan ett företag välja att behålla en styrelse rådgivare också, eller att integrera medlemmar från den rådgivande gruppen till styrelsen. Många små företag att hitta arbete på en sådan bräda mycket användbart, eftersom medlemmarna kan upptäcka potentiella problem, komma med förslag till förbättringar, och fungera som konsulter nya projekt.

  • Ett rådgivande organ kan vara ett bra verktyg för ett litet företag.
  • En styrelse rådgivare är en grupp människor som träffas regelbundet för att ge förslag och riktning till ett företag.