Vad är en Dipmeter?

December 2

En dipmeter är en anordning som används för att mäta resonansfrekvensen hos radiokretsar. Mer specifikt, den mäter hur mycket absorptionen är närvarande i en hög-frekvenskrets som är kopplad med effekterna av eventuella närliggande magnetfält. Enheten går även av andra namn, inklusive "grid dopp oscillator" (GDO) och "grid dip meter."

Den dipmeter är en anordning känd som en oscillator. Oscillatorer skapa en elektronisk signal som är repetitiva karaktär. När, i närvaro av en krets - och, i fallet med en dipmeter, en radiokrets - signalen ändras för att återspegla den information som samlats in. Rekordet för den elektroniska signalen kallas en dipmeter logg, och ändringarna i signalen är hur information samlas in och tolkas.

En spole på toppen av enheten tillåter dipmeter att mäta resonansfrekvensen. När den placeras nära kretsen börjar spolen för att plocka upp elektromagnetiska information som den visar sedan på dess skärm. Placering spolen för nära eller direkt på en krets eller någon närliggande metallföremål kan förvränga resultaten som visas och potentiellt skada enheten.

Dipmeters verka i några olika sätt beroende på detaljerna i enhetsmodell används. Några grundläggande enheter har inbyggda knoppar som tillåter en användare att ställa den genererade frekvensen och en levande mätare som tillåter användare att se informationen som tas emot. Mätaren innehåller en nål som justerar sin position baserat på resonansfrekvensen som mäts. Övriga enheter är mer komplicerade och kan anslutas direkt till en dator och utgångs sina resultat med hjälp av tillhörande programvara.

Dipmeter anordningar har en mängd olika tillämpningar inom ett antal olika områden. Exempelvis kan dipmeters användas under tillverkningen av koaxialkablar som används för att sända data. En dipmeter kan användas för att bestämma lämplig längd av en koaxialkabel, samt att mäta dess lämplig induktans. Dipmeters också flitigt av radioamatörer för att mäta sändningsfrekvenser.

Dipmeters kan också användas av radioamatörer som en rudimentär signalgenerator. Istället för att analysera en befintlig frekvens, kan den dipmeter skapa sin egen. Detta kan vara nödvändigt om en person försöker att ställa eller justera radioutrustning och behöver en stark, konstant signal genom för att göra beräkningar eller justeringar.

  • Fastställande av prestanda med en längd av koaxialkabel - vanligtvis används under kabel-TV installation - kan mätas med en dipmeter.