Vad är USB antivirusprogram?

November 22

USB antivirusprogram är en typ av antivirusprogram som hjälper till att minimera risken för angrepp på systemen via användning av någon form av extern enhet eller enhet. Programvara av denna typ hjälper till att identifiera och blockera hot som kan införas via infekterade filer som finns på ett hopp enhet eller händelse en extern hårddisk. Om den enhet som är infekterad kan anslutas till datorn med hjälp av en Universal Serial Bus eller USB-kabel, kommer programmet att upptäcka infektionen och vidta åtgärder för att begränsa den.

Den faktiska funktion USB antivirusprogram liknar de skydd som erbjuds av skyddsprogram virus som övervakar verksamheten inträffat på en hårddisk. När den installeras på rätt sätt, kommer mjukvaran aktivera varje gång en fjärrenhet som ett hopp eller en penna enhet eller en extern hårddisk är ansluten till systemet via en USB-port. Programvaran kommer vanligtvis körs i bakgrunden när anslutningen görs, analysera alla filer som finns på den externa enheten. Om datavirus eller andra hot som spionprogram finns på den externa enheten, kommer mjukvaran hindra skadlig kod från att införas i systemet och eventuellt smittar hårddisken.

Beroende på konfigurationen av USB antivirusprogram, kan programmet automatiskt innehålla misstänkta hot och låta användaren granska dem innan du tar bort dem permanent. Detta tillvägagångssätt kräver ofta karantän infekterade filer och misstänkta virus under skydds scan, då ger användaren möjlighet att granska varje misstänkt infektion. Därifrån kan användaren välja att ignorera det misstänkta hotet och använda filerna, eller har mjukvaran rensa filerna och ta bort hoten. Andra USB antivirus program är inställda på att automatiskt uppdatera och söka efter hot och ta bort dem när och så hittade.

Som med alla typer av virusskydd, är det viktigt att hålla USB antivirusprogram uppdaterat. De flesta program kommer att tillåta uppdateringar laddas ned automatiskt när programmet är aktiverat. Många av programmen kan konfigureras för att leta efter uppdateringar på en återkommande basis, såsom varje dag vid en viss tid på dygnet. Tillsammans med avgiftsbaserade program som ger ett bredare spektrum av skydd, är det också möjligt att ladda ner gratis USB antivirusprogram som ger ett grundläggande skydd för privatkunder som rutinmässigt använder sig av minnen och externa hårddiskar och även ladda ner filer från enheter som digitalkameror med en USB-kabel och port.

  • En USB innehåller antivirusprogram.