Vad driver Instruktör Försäkring?

November 1

Trafiklärare försäkring är en försäkringsprodukt som utformats speciellt för trafiklärare och deras fordon. Inte alla försäkringsbolag erbjuder denna produkt eller kommer överens om att försäkra körlärare, på grund av den högre ansvar i samband med en sådan politik. De som gör kan erbjuda en mängd olika planer som är utformade för att möta behoven hos en trafiklärare och se till att instruktören och alla fordon är helt täckta i händelse av en incident.

Trafiklärare försäkring täcker vanligen fordonsflotta som underhålls av en körskola, med den grundläggande försäkringsskydd, inklusive juridiskt ansvar, stöld och förlust byte, skador orsakade av kollisioner, och så vidare. Denna specialiserade försäkringsprodukt omfattar även en bil när den drivs av en student förare, även om föraren inte är uttryckligen nämnda i politiken. Detta innebär att om eleven är involverad i en trafikincident, är finansiell täckning finns.

Vissa försäkringsbolag erbjuder differentierad och stimuleras trafiklärare försäkringar. Till exempel, om en trafiklärare går ett år utan en olycka, försäkringspremien kan sänkas, eller instruktören kan ges en rabatt. Differentierad planer tillåta människor att välja nivå på täckningen motsvarar deras behov, balansera behovet av försäkring mot kostnaden för politiken, eftersom premierna tenderar att vara extremt hög, särskilt om försäkringen är fullständig.

Det är också klokt att försäkra körskola själv, förutsatt att det finns en särskild anläggning, och vissa försäkringar kommer att erbjuda en paket affär så att människor kan köpa försäkring för skolan, fordonen, och instruktörer tillsammans. Försäkring skolan skyddar när skador uppstår på skolans egendom, om människor skadas på plats, om det är en brand, och så vidare. Bevis på sådan försäkring krävs ofta om folk hyra eller pantsätta en byggnad där en körskola är inrymt.

När du köper trafiklärare försäkring, är det lämpligt att tala försiktigt med försäkringsrepresentant för att samla all relevant information om vad försäkringen täcker. Planerna innefattar vanligtvis fina trycket som kan bli mycket viktigt i den händelse att en fordran måste göras. En bra trafiklärare försäkring plan bör också ge utrymme för tillägg och ändringar som behoven av affärsförändringar, och det hjälper att ha en försäkringsagent som har åtagit sig att en etablerad relation med skolan för att jämna ut processen att ändra den policy.

  • Trafiklärare försäkring täcker stöld av ett fordon.