Vad är en godartad Thyroid Nodule?

October 29

En godartad sköldkörtel knöl är en noncancerous massa som härstammar inifrån sköldkörteln precis ovanför bröstbenet. De flesta knölar bildas på grund av en atypisk thyroidbeskaffenhet eller kronisk sjukdom. Behandling för en godartad sköldkörtel knöl kan variera från en noggrann övervakning av användningen av läkemedelsbehandling eller operation. Om en godartad sköldkörtel knöl förblir odiagnostiserade, kan det mogna försämra halsfunktion eller bidra till uppkomsten av sköldkörtelsjukdom. I sällsynta fall kan en godartad sköldkörtel knöl vända malign; Därför bör diagnos och behandling är nyckeln till en lyckad prognos.

Sköldkörteln knölar är generellt misstag upptäcks vid rutintestning. Att diskon möjligheten av malignitet kan flera diagnostiska tester utföras på knutan. Sköldkörtelfunktionstester är vanligtvis att mäta hormonnivåer och utvärdera körtel funktion. Fine-needle aspiration kan också användas för att erhålla ett prov av knutan för laboratorieanalys. Imaging tester, inklusive ultraljud, kan också göras för att utvärdera tillståndet i sköldkörteln och bedöma läget, storleken och formen av tillväxten.

Flera situationer kan bidra till godartad sköldkörtel knöl utveckling. Individer kan ha en genetisk predisposition för sköldkörteln knölar om deras föräldrar eller syskon har diagnostiserats med sjukdomen. Befintliga sköldkörtelsjukdom, såsom hypertyreos, och cystbildning fälla oftast godartade sköldkörtel knöl utveckling. Vissa inflammatoriska tillstånd kan också orsaka körtel irritation som leder till knöl tillväxt.

Eftersom de flesta individer är omedvetna om att de har en godartad sköldkörtel knöl, är det förståeligt att de förblir asymtomatiska och uppvisar inga symptom. När tecken förekommer, är knutan oftast stora nog att ses eller filt. Med tanke sköldkörteln knölar består av hormonbaserade kemikalier, de knölar utsöndrar generellt överskott aminosyror som kan utlösa ytterligare symtom. Vissa individer kan plötsligt utveckla en arytmi, uttalad viktminskning eller beteendeförändringar.

Om en sköldkörtel knöl ignoreras eller olämpligt behandlade, kan det utvecklas till att bilda en struma. Vanligtvis består av flera knölar, kan en struma presentera funktionella och kosmetiska problem om det blir för stor. Villkoret orsakar normalt flera symtom liknande de som uppträder med knöl tillväxt, samt heshet och en ihållande hosta.

En godartad sköldkörtel knöl som förblir små och orsakar inga problem i allmänhet endast kräver regelbunden övervakning för eventuella ändringar. Om oneâ € s tillstånd utlöser symtomen, kan hormon eller radioaktivt jod behandling ges för att minska knöl storleken. Utväxter som äventyrar oneâ € s andning eller försämra halsfunktion kan kräva en tyreoidektomi, vilket är den kirurgiska excision av knutan.

  • Sköldkörteln knölar är generellt misstag upptäcks vid rutintestning.
  • Ultraljud kan hjälpa läkare avgöra om en knöl är godartad eller elakartad.
  • Sköldkörteln knölar brukar upptäckas av en läkare under en fysisk läkarundersökning.
  • Om en sköldkörtel knöl ignoreras eller olämpligt behandlade, kan det utvecklas till att bilda en struma.