Är Fyrar fortfarande funktionella?

March 7

Det korta svaret på den frågan är ja, även om moderna fyrar har avvikit radikalt från deras historiska motsvarigheter. Många moderna faciliteter är automatiserade torn utan stödpersonal, och de är inte mycket att titta på. Deras funktion har också till stor del ersatts av elektroniska vägledningssystem och andra navigeringsverktyg, men fyrar fortsätta att spela en viktig roll i hav och flygtrafik runt om i världen.

Fyrar har använts under tusentals år som navigeringshjälpmedel; nästan lika länge som människan har varit segling, har behovet av utsidan vägledning varit uppenbart. Tidiga kära användes för att indikera grova stim och andra faror, och över tid, folk började också använda dem för att orientera sig, erkänna särskilda fyrar och använder dem som en referensram för att räkna ut var de var. Dessa strukturer har också historiskt använts för att markera hamnar där fartyg kan docka.

Den grundläggande formen av en fyr innefattar ett torn, tillsammans med en underhållsanläggning. Historiska och kära som bostäder för personalen som höll lamporna brinnande, medan moderna automatiserade lampor består typiskt av bara ett torn. I båda fallen är signalen för varje fyr annorlunda, och dessa signaler är markerade på sjökort, vilket gör seglare att använda ljusmönster regionala lampor för att räkna ut var de är; denna användning har till stor del ersatts, men det kan vara användbart för casual seglare som inte har navigationssystem.

Användningen av varningslampor för att indikera navigationsrisker är mycket viktigt, och det är en anledning till fyrar fortsätta att överleva. Även om de flesta seglare använder komplexa elektroniska system för att bestämma sin position inom fot (eller meter), kan en fyr vara en hjälp påminnelse om farliga vatten och, i händelse av att ett elektroniskt navigationssystem misslyckas, en fyr kan rädda liv genom att varna sjömän till klipporna , stim och andra faror.

Piloter i små flygplan använder också fyrar, särskilt utmärkande sådana. De kan fungera som ett landmärke eller referensram när en pilot inte använder elektroniska vägledningssystem. På detta sätt tjänar det samma syfte som det gör för seglare, då marken kan vara förvirrande, sett från luften.

Förutom landbaserade anläggningar, kan sjömän även dra nytta av offshore eller "svallad" fyrar, som är belägna i hårt trafikerade kanaler och vikar att hjälpa till med navigeringen. Seglare kan också använda avståndsljus, set om två eller fler lampor som kan användas för att orientera fartyget i förhållande till marken. När en sjöman är radikalt ur kurs, kan avståndsljus snabbt identifiera problemet, att låta honom eller henne att rätta till det innan det blir ett problem.

Eftersom traditionella fyrar är mindre vana än de en gång var, många har funnit sin väg in i privata händer, för att användas som privata hem, bed and breakfast, och så vidare. Aktiva och kära kvar vanligtvis i kontrollen av statliga myndigheter för att se till att de är väl underhållna, och i vissa fall privata ägare samarbeta med regeringen för att hålla en fyr som arbetar när du använder den för privat bruk. Arbetsförhållanden välkomna ofta besökare, som en del av ett uppdrag att hålla fyr traditionen lever och frodas.

  • Till denna dag, fyrar spelar fortfarande en viktig roll i luft och hav navigering.
  • Många fyrar bevaras som nationella minnesmärken.
  • Radioräckvidd och positioneringsteknologi har tagit de flesta av rollerna gång reserverade för fyrar.