Vad är Informationsvisualisering?

November 9

En bild säger mer än tusen ord. Informations visualisering är metoden för att presentera information som en visuell representation för att hjälpa till i förståelsen av orelaterade dataelement. Detta bidrar till att korrelera tillfälliga relationer av data till exempel på meningsfull information.

Inom området för problemlösning, har visuella representationer av data visat sig vara det mest effektiva sättet att kommunicera information. Informations visualisering används dagligen i hela samhället i form av väderkartor, geospatiala teknik, grafer och kartor. Den främsta fördelen med att använda bilder för att representera data är den unika förmågan att snabbt sprida relevant information i jämförelse med tolkning tillhandahålls genom att läsa grundläggande ord och siffror.

Konsten att informationsvisualisering har blivit en stöttepelare inom datavetenskap samhället. Det anses vara en kognitiv vetenskap som bygger på området informationsdesign och datorgrafik. Tanken bakom informationsgrafik är att presentera en bild för att representera en process, vilket är lättare för den mänskliga hjärnan att förstå snabbt jämfört med läsning text.

Den naturkatastrof och väderövervakning gemenskap var en av de första industrierna att använda informationsvisualisering. Genom att presentera hela världen som en karta över sensorer, som övervakar vattentemperatur, jetström rörelse, och seismografisk läsning, kan människan snabbt identifiera komplicerade dataelement med förestående katastrofer. Denna process har förvandlat miljontals dataelement och referenspunkter faktiska in en begriplig karta som visar väderutvecklingen i en visuell representation.

Informations grafik är ett annat exempel på informationsvisualisering i sin mest förenklade formen. Denna typ av visuell representation kan ses i vägmärken, trafiksignaler, kartor och hur-till manualer. Brottsanalys och krigsplaneringen är områden där komplicerade icke-relationella data måste korrelerade och tolkas för att bestämma den bästa åtgärden för distribution resurser inom kritiska områden. Visualiseringstekniker hjälper myndigheter att få en bättre förståelse av de relationer och infrastruktur för flera dataelement och ger dem möjlighet att bättre förbereda och distribuera resurser.

Miljöaktivister har funnit att användning av geovisualzation tekniker har tagit fram en bättre förståelse av de effekter på naturresurser i hela världen. Genom att implementera tidskänsliga kartor eller visualisering omvandling av träd skog erosion, oljebrist, och naturlig resursanvändning, regeringarna få en bättre förståelse av konsekvenserna av att tömma de naturresurser som finns för människor. Presentera information som enkla fakta och siffror vanligtvis inte väcka förståelse som behövs för komplexa problem.

  • Informations visualisering är en metod för att presentera information som är en visuell representation som visar förhållandet mellan olika dataelement.
  • En infographic kombinerar text och bilder som hjälper läsaren.
  • Tabeller och diagram är en grundläggande form av informationsvisualisering.
  • En världskarta kan ge en duk för att förmedla information om olika regioner i världen.
  • Informations grafik är ett exempel på informationsvisualisering ses i vägskyltar.
  • Trafiksignaler är en enkel form av informationsvisualisering.