Vad är strukturerad dataanalys?

July 27

Strukturerade dataanalys är en form av statistiskt mått som används för att bryta ner informationen. Företag samlas ofta information för en mängd ändamål. När samlats måste företaget hitta ett sätt att granska och bryta ner informationen till användbara uppgifter. Strukturerade dataanalys passar detta behov genom att erbjuda flera olika analysmetoder. Dessa metoder innefattar regression, kluster, och träddiagram utöver andra som företagen kan använda på den insamlade informationen.

Många företag skickar ut enkäter eller andra verktyg för att samla in information från kunder eller andra källor. Den information som kommer tillbaka till företaget behovsanalys för att presentera specifik information för användning i affärsbeslut. Strukturerad dataanalys är också populärt att använda i studier som utförts för akademiska ändamål. Till exempel kan ett företag fungerar tillsammans med andra företag för att presentera användbara statistiska uppgifter. Dessa rapporter är ofta mycket djupgående och ta lite tid att slutföra.

Regressionsanalys är en av de vanligaste typerna av strukturerad dataanalys. Den jämför två variabler mot varandra, en beroende och en oberoende. Denna analys är mycket populär för att göra förutsägelser eller prognoser. Många regressionstyper använder kalkylblad eller andra datorstödda tekniker i ett försök definiera eller sluta orsakssambanden. Regression tar ofta tid att beräkna och kräver specifika datatyper för att skapa användbara rapporter.

Klusteranalys är en annan vanlig strukturerade dataanalys typ. Denna metod tillåter ett företag att placera samlat information i särskilda grupper. Dessa undergrupper hjälpa ett företag inrättat informationen för datautvinning. Data mining är en specifik strukturerad dataanalys metod som används för att få fram användbar information från insamlade data. Dator programvara eller kalkylblad är ofta nödvändiga för att skapa kompletta dataanalys kluster rapporter och.

Träddiagram är ett populärt verktyg som används för affärs beslutsfattande ändamål. Dessa diagram ge företagen en illustrerad bild av ett beslut och potentialen utfall möjligt. Dataanalys är ofta nödvändigt för denna process, eftersom ett företag lägger vanligtvis procentsatser för varje gren av beslutsträd. Dessa procentsatser definierar potential för framgång varje utfall kan ha under specifika förhållanden. Flera träd scheman kan vara en del av strukturerad dataanalys för affärsbeslut.

Andra metoder för strukturerad dataanalys existerar. Företagen kan normalt välja en metod som passar deras statistiska metoder samla eller önskade resultat. Med samma processer upprepade också tillåter verksamheten att undvika uppfinna hjulet för dataanalys.

  • Kalkylblad är ofta nödvändiga för att skapa kluster rapporter för dataanalys.
  • Strukturerade dataanalys används för att bryta ner informationen.
  • Regressionsanalys är en av de vanligaste typerna av strukturerad dataanalys.