Vilka är de olika typerna av Ledger Inlägg

July 11

Redovisnings system använder en serie av reskontra och tidskrifter för att spela in och klassificera de olika transaktioner som ett företag bedriver. Boksposter representerar transaktionerna i dessa böcker, med revisorer normalt märka dem som journalanteckningar. De olika typerna av boksposter inkluderar de i subledgers och tidskrifter. Var och en av dessa två kategorier har olika böcker som håller särskilda transaktioner för enklare referens vid ett senare tillfälle. Dubbel bokföring kräver både en debet och kredit för varje post.

Classic redovisning har två krav revisorer måste alltid följa när du spelar in affärstransaktioner i redovisningsböcker. Först måste en debet och kredit att vara i varje post för att balansera redovisnings ekvationen. För det andra måste boksposter alltid resultera i tillgångar motsvarande krav mot de tillgångar, vare de påståenden görs av utomstående intressenter eller ägaren. Varje subledger och tidskriften måste följa dessa regler; annars kommer redovisnings böckerna vara ur balans. Dessutom kan fel hamnar i böckerna på grund av obalanserade poster ingått olika bokskonton.

Den huvudbok bär ofta moniker bok ursprungliga posten. Det betyder de aggregerade siffrorna från andra subledgers och tidskrifter rulla upp till huvudboken. Därför alla boksposter som påverkar subledgers och tidskrifter påverkar också huvudboken. Till exempel, vanliga subledgers finns leverantörsskulder, kundfordringar, löner och andra. Var och en av dessa subledgers har sin egen grupp av huvudbok anteckningar, som bär namn som representerar de subledgers i vilken de är registrerade.

Tidskrifter är kronologiska böcker för inresa i ett redovisningssystem. Dessa tidskrifter har en något begränsad användning; de bara behålla transaktioner som avser försäljning, inköp, och kassakvitton, tillsammans med kontantutbetalningar och allmänna poster. Kort sagt, alla boksposter faller under någon av dessa tidskrifter. Till exempel köper inventeringsresultat i en debitering i inköp tidskriften och en kredit i kontantutbetalningar tidskriften. Andra poster går in tidskrifterna på ett liknande sätt, upprätthålla balansen av bolagets böcker.

Revisorer kan spela boksposter under hela månaden i respektive tidskrifter för varje transaktion. Detta säkerställer böckerna är alltid up-to-date och att inga transaktioner misslyckas med att få registreras i tidskrifterna. De olika typerna av journalanteckningar spelar ingen roll - försäljning, inköp, in- eller utbetalningar - så länge de är korrekta och giltiga för redovisnings böckerna.

  • Redovisnings system använder en serie av reskontra och tidskrifter för att spela in och klassificera de olika transaktioner som ett företag bedriver.
  • I många länder, företag krävs enligt lag för att upprätthålla kostnads ​​liggare så att regeringen kan förebygga och upptäcka olaglig verksamhet som penningtvätt eller organisationsnummer förskingring.