Vad är ett yttrande i avdelning?

June 25

Titel företag och titel försäkringsbolag beroende licensierade advokater att skriva vad som kallas ett yttrande av titeln, i syfte att utfärda en titel eller försäkra en titel för en fastighet. Detta dokument uttrycker tecknaren attorneyâ € s uppfattning om giltigheten av titeln, baserad på forskning, utredning och granskning av all relevant dokumentation. Kallas även ett utlåtande eller en titel abstrakt, kommer dokumentet ange alla forskning som utförs av advokat, namnet all dokumentation som han eller hon har tittat på, och spela in alla anspråk eller panträtter som finns mot titeln. Efter avslutad yttrande titeln, kan en titel försäkringsbolag försäkra dokumentet för marknadsförare eller innehavaren av titeln. Medan statens lag anger ofta exakt den information som krävs på dokumentet, kommer de flesta följer ett liknande format.

Format av yttrandet från titeln börjar vanligtvis med en ansvarsfriskrivning informera läsaren av dokumentet att uppsåt och syfte är att beslutsfattandet i samband med titel försäkring eller titel emission, men inte på något sätt utgör någon sorts skyldighet för advokat eller företaget. Därefter kommer advokat brukar ange tid och datum för dokument färdigställande samt tid och datum då han eller hon undersökt alla relevanta dokument. På nästa rad, kommer han eller hon spela in namn och bostadens läge, typ av handling som hölls på fastigheten, och platsen där dådet registreras.

I nästa par sektioner, kommer advokat registrera alla liens hålls på fastigheten och all information kopplat till att identifiera lienholder som att ha en rätt över fastigheten. Dessutom kommer advokat också registrera förvärvare av kvarstaden och all information i samband med att identifiera de överlåtits. Om det finns några andra anspråk juridiskt knutna till fastigheten, kommer han eller hon att spela in dem därefter. I väntan att alla tidigare panträtter var nöjda med lagliga medel, kommer han eller hon spelar in här också, som listar var och en och det datum nöjd.

Eftersom domar mot en fastighet kan påverka titeln också, att hitta en kunde troligen hålla advokat utfärda ett yttrande från titeln. Om det inte finns några domar dock han eller hon kommer att behöva ange faktum. Efterbehandling dokumentet, kommer advokat ange när titeln stängdes och av vem. Vad bra, kommer advokat ange vem övervakade titeln stängning, det överlåtande av erforderliga medel, och om den undertecknande parten var invigt någon process. Förra kommer advokat uttrycka sin åsikt om titeln och underteckna dokumentet för att intyga yttrande titeln.