I Finance, Vad är en bred öppning?

November 7

Ett brett öppnande är en ovanlig spridning mellan köp- och säljkurs, som ibland kan ses i början av en börshandel. När en bred öppning uppstår, det finns en skillnad mellan priserna folk är villiga att betala för varor eller värdepapper och priser till vilka människor är villiga att sälja dem. Breda öppningar kan uppstå av flera olika anledningar och de brukar korrekta handeln inleds för dagen och folk blir aktiva på handelsplats och över fjärr handelssystem.

Vid öppnandet av handelsdagen, inte ibland väldigt många människor har lagt in bud eller säljkurser, i vilket fall en bred öppning kan uppstå på grund av det begränsade antalet inblandade personer. När marknadsgaranter och specialister börjar få aktiva, spridningen smalnar, eftersom dessa handlare är mycket konkurrenskraftiga och de vill flytta trades att göra erbjudanden för sig själva, sina kunder, eller deras arbetsgivare. Deras aktivitet orsakar köp- och säljkurser för att bli närmare varandra, underlättar handel.

Köpkurser är de priser som folk är villiga att betala. Budet Priset är ett erbjudande som lagts fram av någon som är ute efter att köpa något på handelsplats, för att se om någon är intresserad av att sälja till det priset. Omvänt, säljkurser är priser till vilka människor är villiga att sälja, och de kastas ut på golvet från personer med råvaror eller värdepapper för att erbjuda som skulle vilja sälja dem.

När två handlare gör en överenskommelse med varandra, kan spelas in försäljningen och handlare kan gå vidare till deras nästa transaktioner. Om det finns en bred öppning, kan handel inledningsvis vara trög eftersom handlarna är ovilliga att stänga spridning och få handel rörliga. De kan också vänta på rörelse på en del av större aktörer som kan ha en större inverkan på verksamheten eftersom de arbetar i stora volymer.

Närvaron av en bred öppning är inte nödvändigtvis någon form av indikator eller anledning till oro, även om folk som spårar finansiella marknaderna kan ta del av breda öppningar. Ovanliga mönster kan också periodvis vara nyhetsvärde, i vilket fall finansiella reportrar får diskutera dem i sina kolumner eller sändningar. Eftersom alla inblandade parter har ett intresse av att stänga spridningen så att de kan göra erbjudanden, är detta tillfälliga skillnader oftast inte tillåts fortsätta med människorna på handelsplats.