Vad är en Köldläcksökare?

August 4

En köldläckagedetektor är en anordning som kan upptäcka och lokalisera läckor i ett köldmediesystem. Det finns ett antal manuella metoder som kan användas för att leta efter läckor, men med hjälp av en elektronisk köldläcksökare kan vara snabbare och mer exakt. Det finns dock vissa försiktighetsåtgärder för att vara medveten om när man använder denna typ av verktyg, eftersom det kan vara farligt eller värdelösa, beroende på situationen. Flera företag gör olika modeller som finns tillgängliga genom bolag och kataloger som levererar värme och kyla proffs.

Köldmedieläckage är ett problem av flera skäl. För det första, de stör funktionen hos ett kylsystem. Läckor kommer att orsaka förluster i tryck och effektivitet som kan göra att systemet slutar fungera helt, eller kan lägga betydligt till kostnaderna för att driva systemet. När människor behöver ett fungerande system med en hög grad av kontroll, är det viktigt att ta itu med köldmedieläckage innan de blir ett problem. Människor som har märkt en nedgång i effektivitet kanske vill överväga att ha en professionell kontrollera systemet för en läcka, eftersom läckor är en vanlig orsak till störningar.

För det andra, kan kylmediet vara farligt. Vissa köldmedier är inte säkert att dricka eller andas in, vilket innebär att en läcka kan sätta människor och djur i riskzonen. Dessutom kan vissa köld fungera som ozonnedbrytande eller växthusgaser, vilket innebär att, som en allmän regel, vill man undvika att släppa in dem i miljön när så är möjligt. Således är en köldläckdetektor också viktigt för hälsa och miljösäkerhet.

Om du vill använda en köldläckagedetektor, teknikern först bekräftar att detektorn är känslig för den typ av köldmedium som används. Inte alla läckagedetektorer kommer att svara på alla kylmedel, vilket innebär att ett falskt negativt skulle kunna uppstå om fel typ används. Det är också lämpligt att kontrollera för brandfarliga gaser, eftersom vissa köldmediedetektorer värma upp för att driva och de kan orsaka en explosion, en mycket oönskad situation.

När det har bekräftats att köldläckagedetektorn är lämplig och säker att använda, kan den vara påslagen. Köldläcksökare är extremt känsliga och kommer att plocka upp mycket spårmängder av köldmedium, som bekräftar huruvida en läcka är närvarande. De kan också användas för att finna det område i systemet var läckan sker. När platsen för läckan är belägen kan systemet repareras och därefter kontrolleras igen för att bekräfta att läckan har åtgärdats.

  • Om du vill använda en köldläckagedetektor, teknikern först bekräftar att detektorn är känslig för den typ av köldmedium som används.