Styra Slutnot Placering

August 11

Word kan du styra var dina slutnoter visas, om du använder slutnoter. Du kan få dem att visas antingen i slutet av varje avsnitt i dokumentet eller i slutet av själva dokumentet. Om du inte använder avsnitt i dina dokument, så finns det i praktiken ingen skillnad mellan de två val. Om däremot använder du sektioner för att bryta sönder dokumentet i kapitel (eller någon annan godtycklig uppdelning), så finns det en stor skillnad mellan de två placeringar.

Att styra var Word placerar slutkommentarer i dokumentet, så här:

 1. Visa fliken Referenser i bandet.
 2. Klicka på den lilla pilen längst ned till höger på Fotnot gruppen. Word visas Fotnot och Endnote dialogrutan. (Se figur 1.)

  Styra Slutnot Placering

  Figur 1. Fotnot och dialog Endnote ruta.

 3. Välj alternativknappen Slutnoter.
 4. Använda listrutan till höger om alternativknappen slutnoter, välj var du vill att Word för att placera dina slutnoter.
 5. Klicka på Verkställ.

  WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (6031) gäller för Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Styra Endnote Placering.