Vad är en finansiell Disclaimer?

February 17

En finansiell ansvarsfriskrivning är en juridisk uttalande om finansiella informationen för att minska skuld efter källan till denna information. Förbehåll används i en mängd olika inställningar för att hantera oro juridiskt ansvar för finansiell information och tillhörande material. Ekonomi webbplatser omfattar ofta sådana inskränkningar, och de kan också användas i andra publikationer såsom tidskrifter och böcker. I huvudsak anger ansvarsfriskrivning att den som tillhandahåller informationen inte är juridiskt ansvarig för hur den används.

Rättsliga friskrivningar innehåller vanligtvis flera komponenter. I fallet med en finansiell ansvarsfriskrivning, visar uttalandet tydligt att materialet lämnas bör betraktas som forsknings- och informationssyfte, och utgör inte råd eller rekommendationer. Eventuella produkter refereras eller länkade i materialet inte godkänts av författaren och människor som väljer att bedriva särskilda produkter eller tjänster kan inte hålla författaren ansvarig för eventuella förluster eller andra problem upplevt.

Den finansiella ansvarsfriskrivning säger att det inte är en ersättning för rådgivning från en revisor eller privatekonomi rådgivare. Läsa finansiell information inte skapa en professionell relation och ge finansiell information för forskning innebär inte att någon kör en finansiering eller rådgivning affärer. En finansiell ansvarsfriskrivning också inkluderar vanligen en notering om att medan informationen är så korrekt som möjligt, kan det finnas fel, och författaren är inte ansvarig för dessa fel.

Syftet med ett finansiellt ansvarsfriskrivning är att förneka något ansvar för konsekvenserna av att använda material som tillhandahålls. Om någon läser en artikel om guld investera i en tidning, till exempel, och bestämmer sig för att investera kraftigt i guld, är tidningen ansvarar inte för eventuella förluster om guldet visar sig vara en dålig investering. Likaså webbplatser som ger information om hur att hantera skulder eller hushållets pengar är inte ansvariga för beslut som fattas på grundval av denna information.

Skriva en finansiell ansvarsfriskrivning tillåter en person att lämna finansiell information utan oro juridiskt ansvar om informationen missbrukas eller inte är helt korrekt. Information som produceras för allmänheten är utformad för att vara generella, som ger en överblick, och får inte vara tillämplig på varje situation. Människor som ger finansiell information för allmänna forskningsändamål kan inte hindra folk från att tillämpa den informationen olämpligt eller underlåta att läsa och förstå informationen, men de kan ge en ansvarsfriskrivning att varna folk att de inte kan hållas ansvariga för hur informationen används.

  • En finansiell ansvarsfriskrivning anger att planeringshjälpmedel är inte ansvariga för en enskild budget misskötsel.
  • Finansiella friskrivning kan användas för att begränsa juridiskt ansvar för skador som uppstår på grund tillhandahålls material.