Vad är Dye penetrant Inspektion?

July 8

Dye penetrerande inspektion (DPI) är en oförstörande provning process som används på metall och keramik. Liksom andra oförstörande provningsmetoder, låter DPI inspektörer att testa material utan att skära, tråkigt, eller på annat sätt störa ytan. Dye penetrerande inspektion hjälper till att avslöja sprickor ytan eller andra defekter som kanske inte syns för blotta ögat. Denna process kan bara användas för att testa icke-porösa material, och bör inte användas på mer porösa material som sten eller betong.

DPI används ofta av metallarbetare att kontrollera om brister i svetsade eller lödda områden. Denna testmetod varnar användare att behovet av ytterligare svetsning eller reparation. Den kan också användas under metallgjutning att upptäcka defekter i hårdvara, fästen, och andra stålkomponenter. Dye penetrerande inspektion kan också vara till hjälp för keramik och plasttillverkare.

Färgämnet penetrerande inspektionsprocessen börjar när inspektörerna tillämpa en flytande färgämne till materialet som testas. Beroende på materialet, kan detta färgämne sprutas, hällas, eller borstas på ytan av föremålet. Färgämnet måste tillåtas att sitta på ytan under en tidsperiod och bosätta sig i sprickor eller skadade områden. Därefter användaren tillämpar ett utvecklingsmedel för att öka synligheten av färgämnet. Arbetare kan sedan inspektera ytan under ultraviolett (UV) eller vitt ljus för att leta efter brister.

Penetrantprovning innebär normalt två grundläggande typer av färgämne. Rödfärgade färgämnen är synliga för blotta ögat, och låta inspektörerna att upptäcka brister snabbt. Tyvärr kan dessa färgämnen inte upptäcka alla problemområden, och är särskilt ineffektiva på att lokalisera mycket små sprickor. Fluorescerande färgämnen är bättre på att plocka upp små brister, men kräver en UV-ljuskälla.

Jämfört med andra testmetoder, är färgämnet penetrerande inspektion en relativt snabb och enkel process. Arbetare endast använda färgämnen och enkla verktyg för att utföra tester och inspektioner av ett objekt. Lite träning eller förberedelse krävs, vilket gör arbetare på alla nivåer för att kontrollera svetsdefekter, sprickor, och tecken på fara.

En av de största begränsningarna att färga penetreringskontroll testning är att den bara kan användas på icke-porösa ytor. Porösa material som betong eller sten suga helt enkelt upp färgen, vilket gör det lätt att missa problemområden. Denna testmetod kan också vara ineffektivt på objekt med en grovt strukturerad yta. Penetrantprovning fungerar i allmänhet bäst på relativt släta ytor, där färgämnet tränger bara in i sprickor och andra defekter.