Vad är en kyltekniker?

October 20

När en kylenhet i ett hem eller företag kräver reparation eller underhåll, är en kyltekniker vanligtvis kontaktas för att bedöma tillståndet i maskinen och göra reparationer. Han är allmänt förväntas analysera fel, förklara problemet till ägaren eller chef och rekommendera alternativ. Dessa alternativ inkluderar vanligtvis reparation, byte av reservdelar eller skrotning hela enheten som inte är värt kostnaden för reparationer. Teknikern är allmänt förväntas ha goda kunskaper om dessa alternativ genom sin erfarenhet och utbildning.

Efter att problemet beskrivs till honom, en kyltekniker utför vanligtvis en serie tester för att isolera källan till felet. Detta innebär i allmänhet att kontrollera anslutningar och ledningar är täta. Han också vanligtvis använder termometrar för att kontrollera temperaturer i olika delar av enheten. Andra testanordningar används ofta för att mäta tryck och luftflöde nivåer.

Om dessa tester upptäcker några fel, teknikern fortsätter vanligen till andra metoder för systemanalys. Han tar normalt isär varje avsnitt av kylsystemet och individuellt testar delar och komponenter. Denna undersökning innebär vanligen användningen av pneumatiska, elektriska och mekaniska examinationsverktyg. De delar av ett kylaggregat som oftast kräver reparation eller utbyte inkluderar kylningsledningar, förångare och rör. Kompressorer, motorer och kondense enheter är också regelbundna källor kylanproblem.

Beroende på problemets natur, använder en kyltekniker olika färdigheter relaterade till hans yrke att felsöka. Om en del eller enheten är endast lätt skadat, kan han normalt göra reparationer som använder lödning eller hårdlödning verktyg. Detsamma gäller för läckor i rör eller ledning. Reparera eller justera dessa komponenter är normalt betydligt billigare än att ersätta dem.

En kyltekniker kan också krävas för att läsa och tolka ritningar och scheman för att effektivt utföra sitt jobb. Om han misstänker att problemet har sitt ursprung i felaktiga ledningar, kan han behöva studera ritningar av rummet där kylaggregatet är belägen för att bestämma ledningsmönstret. Schemat för själva enheten kan kräva tolkning vid misstanke problemet att vara en intern ett.

Effektivitet i arkiveringssystem är avgörande för framgången för en kyltekniker. Han är regelbundet skyldiga att dokumentera fel och delar ersättare att motivera reparationskostnader. Om en enhet är under garanti, är han normalt krävs för att lämna in detaljerade pappersarbete för att underbygga påståendet. Fylla i arbetsorder och delar uppgiftsformulär är också en normal del av technicianâ € s jobb.

Även om det fortfarande är möjligt i vissa situationer för att bli ett kylskåp tekniker genom on-the-job training, de flesta arbetsgivare kräver teknisk utbildning eller formell lärlingsutbildning för att kvalificera sig för positionen. Certifikat i hantering av farliga ämnen kan också krävas eftersom vissa köldmedier kan vara giftiga. God mekanisk aptitude visats i tidigare positioner värderas högt.

  • En kyltekniker förväntas allmänt att analysera felet, förklara problemet till ägaren eller chef och rekommendera alternativ.