Vad gör en HR Business Do?

August 30

Den primära rollen av en affärspersonal är att fungera som en länk mellan ett företag eller en myndighet och dess anställda. Anställa, driva arbetsrätten, och hantera ersättningar till anställda är några frågor ett företag personal normalt hanterar. Ibland är dessa företag är en direkt del av den enhet som de agerar på uppdrag av. I vissa fall kommer dock ett företag eller agenturavtal ett företag mänskliga resurser.

För många arbetare, deras samband med ett företag börjar med mänskliga resurser. Detta är ofta den enhet som ansvarar för att distribuera, tas emot och bearbeta applikationer. Chefer för olika avdelningar eller sektorer i ett företag eller myndighet kan hålla sina egna intervjuer. I många fall är dock att beslutet om vem som kommer att arbeta för ett företag görs av personalen i mänskliga resurser.

Det finns flera hyra arbetsuppgifter allmänhet utförs av personer som arbetar inom verksamheten för mänskliga resurser. De kan kontrollera anställningar och referenser. De kan också ordna och bekräfta resultaten av obligatorisk drogtestning.

Ett företag personal fungerar oftast som ett servicecenter för dem som redan är anställda. Om någon av de uppgifter som normalt hålls i ett employeeâ € s rekord behöver ändras eller uppdateras, kommer personalen personal sannolikt utföra dessa uppgifter. Om en person behöver för att tillhandahålla dokumentation från sin arbetsgivare för personliga skäl, kan han brukar få det från mänskliga resurser.

Beräkningar och hantering av sjukfrånvaro eller semester kan hanteras av personalen i mänskliga resurser. Dessa människor tenderar att behandla frågor som rör pensionsfonder, skatter och sjukförsäkring. De kan också hantera eller övervaka utvecklingssamtal och tillhörande löneökningar.

Ett företag personal allmänhet kompenseras av företaget eller byrå som det fungerar på uppdrag av. Detta betyder inte att alla beslut eller åtgärder kommer att återspegla de önskningar och attityder i det bolaget eller byrå. Mänskliga resurser personal kan behöva informera ett företag att dess agerande bryter mot lagen eller en employeeâ € s rättigheter.

Tvister mellan anställda eller mellan anställda och deras arbetsgivare kan hanteras av företag i mänskliga resurser. Mänskliga resurser personal kan ha att kräva att ett företag ändra viss politik eller beteenden. När det inte är möjligt för en lösning nås internt, kan det vara ansvarig för personalen på mänskliga resurser för att organisera skiljedom eller medling. Det kan också ha att råda anställda om lämpliga förfaranden för att vidta åtgärder mot företaget eller själva.

  • En personal företag kan ge utvecklingssamtal.
  • En personal företag kan hjälpa till med utvecklingen av affärskontrakt.
  • Anställa arbetsuppgifter utförs ofta av dem som arbetar i ett företag mänskliga resurser.
  • En personalansvarig genomföra en intervju.