Vilka är de olika typerna av interferonbehandling?

December 5

Interferon är ett naturligt förekommande protein som finns i den mänskliga kroppen som arbetar för att stödja immunsystemet. Forskare har hittat ett sätt att använda detta protein för att göra en mängd olika mediciner för att behandla patienter med olika sjukdomar, bland annat cancer och multipel skleros. De olika mediciner som används som interferonbehandling är märkta enligt användning med sådana namn som interferon alfa, beta och gamma. Dessa läkemedel fungerar genom attacker bakterier, virus och onormala cancerceller som kan ha invaderat kroppen.

Interferon behandling administreras till patienten i form av en injektion. Därför behövs ett recept för att få denna medicin. Doseringen samt hur lång tid behandlingen varar beror på orsaken till behandling samt den allmänna hälsan hos patienten. Det är viktigt att patienten övervakas noggrant av en läkare under interferonbehandling.

Den interferonbehandling känd som alfa-interferon används för att behandla en mängd olika cancerformer, inklusive två olika typer av leukemi och AIDS-relaterat Kaposis sarkom. Hårcellsleukemi är en typ av cancer som påverkar benmärgen samt blodet. Kronisk myeloisk leukemi tenderar att endast påverka benmärgen. AIDS-relaterat Kaposis sarkom är en typ av cancer som angriper den mjuka vävnaden i kroppen. Forskning pågår, och forskarna hoppas att denna typ av interferonbehandling så småningom kommer att kunna användas för att behandla ännu fler former av cancer.

Interferon beta är en annan typ av interferonbehandling. Denna klass av läkemedel används för att behandla multipel skleros, en degenerativ sjukdom som påverkar hjärnan liksom ryggmärgen. Ytterligare en annan typ av behandling är interferon-gamma. Detta används för att behandla ett tillstånd som kallas kronisk granulomatös sjukdom, vilket markeras med massor som liknar tumörer som utvecklas i olika vävnader i kroppen.

Någon av ovanstående typer av interferonbehandling måste övervakas noga av läkarkåren, eftersom det finns potential för allvarliga biverkningar vid användning av denna typ av medicinering. Några av dessa biverkningar är depression, symptom som liknar de av influensan, och andningssvårigheter. Organskada har rapporterats som ett resultat av interferonbehandling, som ibland kräver en transplantation. Det finns medicinska tester tillgängliga som hjälper läkarna upptäcka eventuella farliga effekter innan de blir farliga eller till och med livshotande.

  • Forskare undersöker sätt på vilka interferonbehandling kan hjälpa till att behandla olika typer av cancer.
  • Fysisk terapi kan användas för att behandla muskelsvaghet och trötthet i samband med multipel skleros.
  • Multipel skleros är en degenerativ sjukdom som påverkar hjärnan.
  • Interferon kan användas i läkemedel för att behandla patienter som har multipel skleros.
  • Interferon för multipel skleros kan också vara effektiva vid minskning av förstörelse av nerver som är karakteristiskt för sjukdomen.