Moving Tabellrader snabbt

January 18

Ordet ger en praktisk genväg som gör att du enkelt flytta rader runt i en tabell. Följ bara dessa steg:

  1. Placera insättningspunkten i den rad som du vill flytta, eller markera de rader du vill flytta.
  2. Håll ned Skift och Alt, tryck på Upp-pil eller Ned för att flytta raden.

Det är intressant att notera att när du använder den här metoden kan du även flytta en rad (eller rader, eftersom du kan välja mer än en rad i steg 1) rätt ut i tabellen. Med andra ord, inte den rörliga inte sluta när du når toppen eller botten av tabellen. När du fortsätter att trycka på knapparna Pil upp eller Pil ned, raderna fortsätter att röra sig bort från bordet i den riktning du väljer.

Denna teknik fungerar inte för att flytta kolumner, dock. Du bör notera att när du håller ned Skift och Alt och tryck på vänsterpil eller högerpil, är rubriken nivån hela raden förändrats.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1058) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Moving tabellrader snabbt.