Sätta bara en del av en fil

January 21

Du har förmodligen redan vet att Word kan du infoga en fil i dokumentet. Du kanske inte vet dock att du kan sätta in en del av en fil, om så önskas. Detta görs på följande sätt:

  1. Placera insättningspunkten där du vill att dokumentet insatt.
  2. Välj Arkiv menyn Infoga. Word visas dialogrutan Infoga fil.
  3. Ange ett filnamn för det dokument du vill in.
  4. Om du använder Word 2000 eller senare, klicka på Range knappen. Word visas Set Range dialogrutan. (Se figur 1.)

    Sätta bara en del av en fil

    Figur 1. Ställ Range dialogrutan.

  5. I Range rutan, ange ett bokmärke namn som tilldelats den text du vill ha in. Detta måste vara ett befintligt bokmärke namn i dokumentet du sätter.
  6. Klicka på OK.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1853) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Sätta bara en del av en fil.