Junos OS Kommandon: Vad Show Route Gör

July 15

Grunden Kommandot för övervakning all routing information om din router är kommandot show rutten. Detta kommando har en mängd olika rattar och parametrar som du kan använda för att finjustera din strävan efter kunskap, och följande är de mest användbara versionerna av det kommandot:

  • Visa rutt (inga modifierare): Basen show route-kommandot, som utfärdas utan modifierare, ger dig en grundläggande lista över linjerna i din routingtabellen. Denna information är till hjälp när du € re försöker lista ut om en förväntad färdväg faktiskt finns, vilket är typiskt ett första steg mot att ta reda på varför enheter i nätverket inte kan nås.
  • visa rutt detalj: Denna mer detaljerad vy av routinginformation innefattar en betydande mängd ytterligare information för varje linje i routingtabellen, vilket är användbart när du felsöker routing frågor. Detta kommando är vanligen det andra steget i att diagnostisera en dirigeringsproblem (efter basen Visa rutt kommando).
  • visa ruttöversikten: Sammanfattningen Kommandot ger dig några hög nivå statistik om de linjer som finns i din routingtabellen. Den talar om hur många rutter i routingtabellen för varje protokoll.
  • visa rutten exakt: Exakt modifierare kan du bara se en viss rutt eller väg prefix, som bör användas tillsammans med lämpliga detalj modifierare (kort, kortfattade, detalj, eller omfattande).