Vad är Leucothoe?

September 21

Leucothoe är en växt släkte som är en del av Ericaceae familjen. Den innehåller cirka 50 arter av lövträd och vintergröna buskar som är hemma i Asien, Nordamerika, Sydamerika, och Madagaskar. Detta släkte har unika rörformiga blommor som bildas i kluster och spetsiga, blanka blad som ändrar färg under hela säsongen. De buskar används ofta som häckar, skärmar, eller krukväxter. Vanligt förekommande problem med detta släkte omfattar svampsjukdom och insektsskador.

Detta släkte är uppkallad efter den grekiska gudinnan Leucothea. Det gemensamma namnet för detta släkte är doghobble, och de flesta av arterna är kända av en variant av detta namn. Till exempel är Leucothoe fontanesiana kallas höglands doghobble, medan Leucothoe axillaris kallas kust doghobble. Leucothoe mosa kallas träsk doghobble.

De flesta arterna finns i Nordamerika och Asien. L. fontanesiana växer i bergstrakterna i östra USA, från Virginia till Tennessee, medan L. davisiae fyller östra Kalifornien och södra Oregon. L. tonkinensis fördelas över södra Kina och norra Vietnam.

Typiskt buskar i denna genus växer (1,5 m) ca 5 meter i höjd och har en spridning som är ungefär (2,5 m) 8 meter. Den yviga formen består av blanka, skinny blad som initialt verkar röd och snabbt blir mörkgrön. Som hösten närmar sig, bladen blir röd-grön och lila innan släppa. Grenarna är övergripande och oftast tyngs av blommorna på spetsarna.

Blommorna är små, kanna eller urna formad, och hänga upp och ner från slutet av grenar. De utvecklar i kluster som visas som smala spikar och är oftast vita. Blomningen Perioden är normalt från maj till juni.

För detta släkte av växter för att göra bra, rekommenderas att plantera dem i sur jord som är väldränerad. Lera, lerig och sandig jord är alla lämpliga medier för detta släkte, så länge jorden ändras med organiskt material. Området bör vara delvis skuggade eller helt skuggad, eftersom direkt solljus kan orsaka bladbränna. Ett undantag görs för extremt fuktiga områden, där risken för bladfläck är högre i skuggan.

Leaf spot är en svampsjukdom som resulterar i bruna eller svarta fläckar på bladen. Direkt exponering för solljus i fuktiga områden kan minska risken för bladfläck genom att hålla plantan torr. Ett annat sätt att minska risken för infektion är att ta bort döda löv och andra växtrester som kan hysa svampsporer under vintern.