Vad är en upphovsrätt Disclaimer?

November 15

En upphovsrätts disclaimer, ofta kallad "upphovsrätt och ansvarsfriskrivning," är faktiskt en kombination av två viktiga uttalanden: ett meddelande om upphovsrätt för att klargöra att innehållet är lagligt upphovsrättsskyddat och en ansvarsfriskrivning mot sådana saker som information eller påståenden i innehållet . Denna typ av uttalande brukar finnas på webbplatser; i konstnärliga verk såsom böcker, musik och konst; och på datorprogram. Det lägger ut de tydliga villkor för innehålls användning samt en frivillig förkastande inom ansvarsfriskrivning. Detta avståndstagande är ett uttalande att ägarna förnekar alla påståenden om ansvar för problem som uppstår genom användning av innehållet.

En typ av copyright disclaimer används när någon använder rader från en tryckt verk, bilder från en TV-show eller film, konstverk eller någon skapelse som inte är hans eget. Genom att inkludera en fair use upphovsrätts disclaimer, han säger att han inte äger upphovsrätten, men att han använder upphovsrättsskyddat material enligt klausulen om fair use. Denna bestämmelse gör att små förekomster av användning för vissa ändamål, såsom skapandet av utbildningsmaterial eller användning av citat eller utdrag i annat arbete.

En upphovsrätten är ett skydd som är placerad på sådana saker som böcker, dikter, musik, mjukvara, design, konst och många andra medier uttrycksformer. Även om det är möjligt att registrera en upphovsrätt, är det vanligtvis inte nödvändigt. Allt som skapas normalt automatiskt skyddade enligt denna del av immaterialrätten. En dikt klottrade på skrot papper är normalt lika skyddat enligt upphovsrätts som publicerade roman. Beroende på lagstiftningen, kan det vara nödvändigt att registrera en upphovsrätt för att få ett rättsligt anspråk till domstol, dock.

Webbplatser har ofta en speciell sida som kallas "Copyright och Disclaimer" sidan. Denna sida anger normalt användningsvillkoren för allt på webbplatsen. Dessa sidor nämner oftast att innehållet är skyddat enligt upphovsrätt och juridiskt ägs av webbplatsens ägare samt.

Det kan också finnas andra aspekter på upphovsrätt ansvarsfriskrivning och användningsförhållanden, såsom en Creative Commons-licens. Fungerar licensierade under Creative Commons är utformade för att publiceras, delas och bygger på. Varje upphovsrätts för arbete under denna licens bör läsas noggrant innan man kan avgöra vilka särskilda rättigheter beviljas. Creative Commons licensierade verk kan typiskt användas i en mängd olika sätt så länge som korrekt tilldelning, eller kredit, är given.

Förbehåll på webbplatser brukar också hänvisa till riktigheten av innehållet och precisera tillämpningsområdet för skyldigheter webbplatsägare. Till exempel, om ägarna av en hemsida om hur man startar en lägereld var tvungen att försvara sig mot en rättegång för att någon följde platsanvisningar och brändes, kunde sajtens copyright disclaimer sidan skyddar webbplatsägare. I det här fallet kan det avgränsar deras omfattning skyldigheter beträffande hur människor kan använda den information som finns på webbplatsen, och hålla dem från att vara ansvariga för skador eller andra skador.