Vad är Metodik?

September 4

Metodik är en uppsättning metoder. Denna term kan användas för att hänvisa till metoder som ofta används inom en bransch eller vetenskaplig disciplin, de tekniker som används i en viss forskningsstudie, eller de tekniker som används för att åstadkomma ett visst projekt. Människor kan också använda termen "metod" för att hänvisa till studien av sådana metoder, snarare än de metoder själva.

Att ha en tydlig metod ofta anses viktigt, speciellt i vetenskaperna. Tydligt beskrivs riktningar och förfaranden tenderar att öka konsekvensen och att skapa arbete som kan upprepas på andra håll, vilket är en viktig egenskap hos rigorös vetenskaplig forskning. Det är därför den metod som används i vetenskaplig forskning beskrivs alltid, så att andra kan replikera forskningen själva eller identifiera fel i de metoder som används som kan ha skapat skeva resultat.

Förutom att vara populär i de hårda vetenskaperna som kemi, astronomi och fysik, är metodiken också mycket viktigt i samhällsvetenskap. Forskare som bedriver studier på befolknings försöker använda rigorösa metoder så att deras resultat kommer att respekteras av andra människor i området och writeups av sådan forskning omfattar ofta en omfattande diskussion om metodik tillsammans med fel och frågor som forskarna själva har identifierat.

När ett projekt eller studier föreslås, arkitekterna bakom projektet spenderar vanligtvis en hel del tid på att utveckla den metod som kommer att användas, och de kan lämna in sina förslag till någon annan i fältet för oberoende granskning. Denna process är utformad för att tydligt beskriva hur projektet kommer att gå vidare, att identifiera potentiella problem och frågeställningar, samt att diskutera nödsituationer eller variationer som kan uppstå och hur man hanterar dem. Metoder ofta informeras av de metoder för andra människor i området, med forskare lär av andras misstag.

Metodik kan också tillämpas på situationer utanför forskningen. Branschgemensamma metoder såsom en säkerhetsstandard på kemiska anläggningar är en annan form av metodik. Dessa metoder är utformade för att skapa säkra arbetsmiljöer och en etablerad och välkänd uppsättning riktlinjer som tillåter människor att arbeta var som helst. Till exempel kan järnvägspersonal enkelt flytta mellan arbetsgivare eftersom de är bekanta med de standardiserade industrimetoder för metoder såsom tåg signalering och spårväxling som är utformade för att se till att tågen fungerar säkert och effektivt. Metoder ökar också kvalitetskontroll genom att se till att förfarandena överensstämmer, och de hjälper industrier följa lagen.