Problem med att öppna dokument från Utforskaren

June 7

Om du har problem att öppna Word-dokument från Utforskaren i Windows, problemet ligger förmodligen i hur dokumentfiler är registrerade med operativsystemet. Det första man måste försöka att korrigera problemet är att avregistrera och omregistrera Word med Windows. Från kommandoraden, använd följande kommando:

"C: \ Program \ Microsoft Office \ Office \ Winword.exe" / unregserver

Citaten är nödvändiga, men du kan behöva ändra sökvägen så det speglar platsen för Winword.exe på ditt system. (Du kan använda Windows "sökverktyget för att hitta vägen till filen Winword.exe.) Den / unregserver switch" unhooks "alla hänvisningar till Word i Windows-registret. Du ska då omedelbart, använd följande kommando:

"C: \ Program \ Microsoft Office \ Office \ Winword.exe" / regserver

Detta kommando gör att Word för att skriva om alla sina registernycklar och att associera sig med dokument och mallar.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (200) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.