Hur hanterar jag Creditor trakasserier?

March 15

Borgenär trakasserier kan uppstå när bill samlare försöker samla in skulder på ett olagligt sätt. Det finns vissa rättsliga förfaranden som dessa insamlingsmedel måste följa när de agerar på uppdrag av borgenärerna, och överskrida sina gränser brukar anses trakasserier. Vanliga exempel kan innefatta störande telefonsamtal, hotbrev, eller andra former av oönskad kommunikation. Vissa gäldenärer kan vidta rättsliga åtgärder mot borgenärer för olagliga indrivningspraxis. För att effektivt hantera borgenär trakasserier, bör en person utbilda sig om sina juridiska rättigheter och överväga att konsultera en advokat om råd.

Fordringsägare och deras agenter har rätt att försöka inkasso, men de kan göra så att bara enligt vissa regler. Missbruk av denna rättighet kan utgöra trakasserier. Till exempel, bill samlare ringer ofta peopleâ € s bostäder och sysselsättning när man försöker samla in skulder. De kan använda obsceniteter under samtalet, eller de kanske hota gäldenären med gripandet, sakskada, eller någon annan form av personskada. Förutom att göra trakasserande uttalanden i en samling brev, kanske en proposition insamlare inkluderar förödmjukande information om utskick kuvertet, som att använda ordet samlingarna i returadress.

Flera länder har lagar för att skydda debtorsâ € rättigheter. I USA, som kallas en federal lag Fair Inkasso Practices Act ger vissa rättsmedel för offer för borgenär trakasserier. De flesta telefonsamtal och brev anses trakasserande såvida de inte innehåller ett uttryckligt uttalande om deras syfte är inkasso på uppdrag av en viss borgenär.

Borgenär trakasserier ingår också att lämna felaktiga uppgifter, till exempel en proposition samlare hotar att stämma när han faktiskt inte för avsikt att göra det. Göra hotfulla eller provocerande uttalanden, såsom att hota med att kontakta debtorâ € s arbetsgivare, är inte tillåtet heller. Generellt borgenärer har ingen laglig rätt att informera en tredje part för din skuld. Deras kommunikation, inklusive utskick kuvert, inte ska förnedra eller skrämma gäldenärer.

Många amerikanska delstater har också statens borgenär trakasserier lagar. Ett alternativ för att hantera trakasserier konsultera en advokat om råd. En advokat kan rekommendera att skicka ett brev till borgenären eller samling agent och bad dem att upphöra med all kontakt med gäldenären. I vissa fall kan en gäldenär vara berättigade att stämma borgenären skadestånd. I stater där det är lagligt att spela in ett telefonsamtal från en proposition samlare utan hans eller hennes kunskaper, kan gäldenärer få bevis för trakasserier och lämna in ett klagomål från konsumenter med Federal Trade Commission (FTC). Ett annat alternativ är att betala sin skuld med kreditgivaren. I de flesta fall är offren oftast rekommenderas att dokumentera alla telefonsamtal och spara alla skriftliga meddelanden.

  • Olagliga insamlingsmetoder inkluderar hotar gäldenären med fängelse.
  • Människor upplever borgenär trakasserier kan behöva anlita en advokat.
  • Trakasserier brev ska skickas till kundtjänst för en borgenär företag.
  • Flera länder har lagar för att skydda gäldenärens rättigheter.
  • Borgenär trakasserier kan innebära upprepas, skrämmande telefonsamtal till gäldenärer.