Vad är en kapitalmarknadsdag konto?

October 18

Ibland kallas en bytesbalans, är en enhet som möjliggör enkel spårning av investeringar och lån i och ut ur ett visst land kapitalkontot. Som värdepapper och lån köps och säljs, är balansen i kapitalkontot påverkas, vilket gör det nödvändigt att uppdatera den aktuella statusen av värdet på de tillgångar som finns på kontot.

I vissa fall, kapital eller transaktionskonton spåra även flödet av andra typer av finansiella transaktioner samt. Dessa kan inkludera spåra köp och försäljning av varor och tjänster som de flödar fram och tillbaka från ett land till ett annat. I händelse av räntebetalningar på olika inköp såsom obligationer, kapitalkonton också kan välja att inkludera denna typ av uppgifter, förutsatt att intresset är inblandad i en internationell transaktion.

Anställning av en kapitalkonto för att övervaka transaktioner kan vara till hjälp på flera sätt. Först kan kontot bidra till att ge en korrekt bild av kapitalinflöde. Ett exempel på kapitalinflöde skulle vara en utländsk investerare väljer att skaffa en inhemsk tillgång. Denna hastighet av inflödet anses vara en viktig ekonomisk indikator som kan hjälpa till i arbetet med att bedöma den totala ekonomiska hälsan i ett land. För det andra, är ett kapitalkonto ett utmärkt verktyg i arbetet med att övervaka kapitalutflöde.

Utflöde definieras som inhemska investerare väljer att skaffa utländska tillgångar. Denna siffra är viktigt eftersom det hjälper att visa den takt i balansen mellan vad som cirkulerar i landet kontra vad flödar ut ur landet i vägen för tillgångarna. Förra kan kapitalkontot inkludera sådana viktiga finansiella indikatorer som skuldavskrivning, överföring av äganderätten till anläggningstillgångar, och royaltybetalningar. Alla dessa faktorer bidrar till att göra en kapital konto en viktig enhet i att få ett starkt grepp om den verkliga finansiella hälsan hos en nation.