Vad är en kumulativ frekvens histogram?

April 3

En kumulativ frekvens histogram är en grafisk representation av de löpande summorna av de frekvenser som förekommer i en statistisk situation som håller på att mätas. En frekvens är antalet gånger en händelse inträffar under loppet av ett särskilt experiment. I huvudsak visar en kumulativ frekvens histogram det totala antalet dataposter som frekvensinformationen är baserade på. Det tar information från en vanlig frekvens histogram, som visar hur mycket data faller i varje intervall, och ändrar det något. Grafer, såsom histogram, används inom många områden för att enkelt och exakt visar datamängder och förklara de data som samlades in.

Den vertikala axeln i en kumulativ frekvens histogram är märkt kumulativ frekvens, medan den horisontella axeln är märkt med namnet på intervallen som mäts. Intervallen på den horisontella axeln sätts upp av den enskilde som mäter frekvenserna och sammanställning av uppgifterna, och kan vara någon typ av intervall som han eller hon väljer. Stängerna är placerade mellan varje intervall, med den första frekvensintervallet mätning på den vänstra sidan av grafen. När frekvensen blir mer kumulativ mot höger sida i diagrammet, staplarna växer högre. Den lägsta baren kommer alltid att vara till vänster och den högsta bar på den högra sidan av den kumulativa frekvensen histogrammet.

Användningen av en kumulativ frekvens histogram är att grafiskt visar data som antalet frekvenser ökar. Detta är helt enkelt en annan statistisk metod för att sammanställa data på ett sätt som kan vara till hjälp i vissa scenarier, till exempel när du skapar en kumulativ frekvenskurva. Data i en kumulativ frekvens histogram kan plottas mot de övre gränserna för data för att göra en kumulativ frekvenskurva, vilket är användbart när man söker specifik statistisk information, såsom kvartiler och medianer, i en stor mängd data.

Frekvens histogram, kumulativa frekvens histogram och kumulativa frekvenskurvor används inom många områden när statist analysera data. Inom vetenskapen används de vid mätningar av kemikalier och fastigheter. Matematiker utnyttjar dessa typer av statistiska verktyg för att enkelt beräkna enkla beräkningar, såsom medel- och medianvärdet, i form av en graf. De används också för att de är ett bra sätt att visa data till människor som inte är alltför bekant med komplicerade statistiska metoder, men kan förstå grundläggande information när de presenteras i grafisk form.