Vad är Portable Storage?

February 13

Bärbar lagring består vanligen av enheter, såsom baljor eller behållare, som kan lämnas på en plats som halvpermanent lagring eller transporteras. I de flesta fall, de bärbara lagringsenheter är perfekt för dem som är i rörelse, men vill ta sin tid packning. Även för dem som behöver att sätta saker i lager före ett drag, är detta ett sätt att göra det så att det inte behöver lastas och lossas mer än en gång. Bärbar lagring ofta också används av entreprenörer samtidigt på olika arbetsplatser.

En bärbar förvaringsbehållare oftast kommer i ett antal olika storlekar. Vissa kan vara så stor som påhängsvagnar, som i allmänhet kör (16.15 m) så länge som 53 meter. Större lagringsenheter i allmänhet inte rekommenderas för hemmabruk, men kan vara perfekt för en större industriell arbetsplats. Bostäder lagringsenheter kör i allmänhet inte längre än (9,15 m) 30 fot.

En av de vanligaste typerna av portabla lagringsenheter för bostäder är baljorna behållare. Leverans av dessa enheter kan åstadkommas så enkelt som att ringa och be om en på en viss plats. Det finns ingen tidsgräns så länge du behålla ett konto i god status och hänga med de månatliga avgifterna.

När en bärbar lagringsenhet levereras, är det i allmänhet upp till den som begär enheten att ladda den och så småningom ta bort det. Det finns andra entreprenörer som kan hjälpa till med denna uppgift, till exempel flyttar företag. Dock kommer det företag som tillhandahåller bärbara lagringsenheten oftast bara ansvara för leverans och transport av denna enhet från plats till plats.

Efter den portabla förvaringsbehållaren är laddad, finns det ett antal olika alternativ. Det kan finnas kvar på plats, med förbehåll för lokala lagar och förordningar beträffande sådana enheter, kan den flyttas till en spermastation som drivs av företaget, eller den kan flyttas till en annan destination som bestäms av kunden.

Medan de flesta tenderar att använda sådana behållare för en kortsiktig flytta eller för tillfällig förvaring, kan ett fåtal väljer att hålla dem under längre tidsperioder. Bärbara förvaringskärl kan användas av entreprenörer som ständigt flyttar från plats till plats. I sådana fall är de bärbara lagringsenheter allmänhet köps av företaget, inte hyrt.

Bärbara lagringsenheter kan placeras på en lastbil och stanna kvar där eller kan lyftas ner till marknivå. När laddats kan de sedan lyftas upp på en lastbil. Generellt, placering av enheten ner i nivå med marken önskas för enklare lastning. Varje behållare har sitt eget lås och de flesta är vattentäta, eller åtminstone vattentåliga.