Vad är Narrative Communication?

October 21

Narrative kommunikation är en form av kommunikation baserad i att använda berättelser för att kommunicera information eller åsikter. De flesta människor är vana vid att använda narrativ kommunikation när de berättar instanser i sina egna liv till andra människor. Narratives används ofta för att berätta en historia, men de kan också användas för att argumentera en given punkt, förmedla information eller tillhandahålla värdefulla sammanhang som förklarar en åtgärd eller idé. Berättelser används ofta för att påverka andras åsikter, både generellt mänsklig kommunikation och i reklam. Läkarkåren har nästan alltid förlitat sig på patientens berättelser till olika grader, även om detta blir mindre nödvändigt som mer avancerade diagnostiska verktyg och metoder utformas.

Ett av de enklaste syften berättande kommunikation berätta tidigare händelser. Många aspekter av personlig identitet definieras av sina erfarenheter och de sociala konsekvenserna av dessa erfarenheter. Att dela dem med andra via berättande kommunikation är en vanlig och viktig social process genom vilken människor lära sig om livet och av andras erfarenheter. Storytelling kan ge underhållning i sociala situationer, och en bra berättare kan få betydande sociala status på grund av hans intressanta livserfarenheter och sin förmåga att kommunicera dem på ett intressant berättande form.

Många berättelser berättas med syften än att bara underhållande människor eller berätta tidigare händelser. Vissa berättande kommunikation används för att ge stöd för en punkt eller för att kontextualisera en viss bit information. En person som försöker göra ett argument mot röktobak, till exempel, kan berätta en historia om en vän eller familjemedlem som dog av lungcancer. Denna användning av narrativ kommunikation kan vara mer effektivt än att bara citera fakta och statistik, eftersom det ger en förståelig upplevelse. Många tv och radio reklam använder berättande kommunikation genom att berätta historier om hur deras produkter eller tjänster har hjälpt människor.

Berättar- kommunikation har varit en viktig aspekt av medicinsk diagnos och behandling, eftersom en del av de tidigaste dagarna av medicin. När en person blir skadad eller sjuk, han använder i allmänhet berättande för att förklara de händelser som ledde fram till hans tillstånd. Läkare använder berättelser för att förklara hur patienterna kan agera för att förbli frisk eller hur de ska förvänta sig en sjukdom till framsteg. Med modern diagnostisk teknik och tekniker, är patientens berättelser blir mindre nödvändigt. De kan fortfarande användas för att ge vårdpersonal en allmän uppfattning om vad som är fel, dock, särskilt när patientens symtom inte mycket synliga.

  • Narrative kommunikation innebär att man använder storytelling för att diskutera händelserna med andra.
  • Emoticons kan användas i text berättande kommunikation för att snabbt förmedla känslor.