Vad är agglutinin?

January 26

Agglutinin är ett ämne i blodet som binder enskilda molekyler tillsammans bildar en stor massa. Det är en del av immunsystemets reaktion på främmande föremål, såsom bakterier och virus, som erkänner och snabbt binder till proteinerna på en invaderande organism. Interaktionen liknar den antikropp-antigen relation. Vissa typer av agglutinin är i själva verket antikroppar medan andra agglutinin ämnen är lektiner, en typ av protein som lätt binder socker.

När agglutininer släpps i en suspension, de binder till specifika partiklar och sammansmälter dem till en enda massa. Efteråt sjunker massan till botten av suspensionen, vilket resulterar i en klar vätska. Denna process, som kallas agglutinering, kan användas för att identifiera orsaken till en infektion. Den kan också användas för att identifiera en individs blodtyp.

En av de jobb agglutininer utför är att förhindra typer utländska blod kommer in i blodbanan. Personer med typ A blod, till exempel, har agglutinin B i blodet att förstöra typ B. blodkroppar. Likaså om en persons blodgrupp B är agglutinin En närvarande i blodet för att förstöra typ A blodkroppar. En person med typ O blod kommer att ha både agglutinin A och B i blodet för att förhindra typ A och typ B-blodkroppar från att komma in i blodomloppet. Individer med typ AB blod har inte heller agglutinin i deras blod.

När kroppen utsätts för låga temperaturer, kalla agglutininer binder till röda blodkroppar och tvinga dem att klumpa ihop sig. Normalt finns det låga mängder kalla agglutininer i blodet. Under en infektion, nivån av kalla agglutininer stiger, vilket leder till problem såsom blek hud och domningar i händer och fötter. Som huden värms upp, symptomen försvinner vanligen. I extrema fall kan blodklumpar blockera kärlen som försörjer blod till öron, näsa, fingertoppar och tår, vilket leder till vävnadsskador som liknar förfrysning. I vissa fall kan den vävnadsskada leda till kallbrand.

Typiskt kan vilken typ av infektion som orsakar förhöjda kalla agglutinin nivåerna bestämmas. Detta görs genom att mäta mängden av kalla agglutininer i blodet efter en serie av spädningar. I en frisk person, har sista utspädningen allmänhet omätbara nivåer av kalla agglutininer - ett förhållande på ca 1 till 40. Högre späd indikerar generellt tillstånd såsom lunginflammation, infektiös mononukleos eller hepatit C. Extremt höga utspädningar, såsom 1 till 1000, kunde ange närvaron ett mer allvarligt tillstånd, såsom lymfom.