Vad är det Uniform konsumentkredit kod?

December 11

Uniform konsumentkreditlagen (UCCC) är ett organ för företagsregler för att skydda konsumenterna. Det gör detta genom styrande kredittransaktioner, inklusive priser, tillgång och insamlingsmetoder. Det syftar till att främja rättvisa och tydlighet och att förenkla relationerna mellan kreditgivare och konsumenter. Detta regelverk är en modell och är inte obligatoriskt i någon jurisdiktion. Det kan antas i sin helhet, delvis, eller inte alls.

Den nationella konferensen av kommissionärer på enhetliga statliga lagar är en grupp i USA som utvecklar lagstiftning som kan antas som statens lag. Uniform konsumentkreditlagen, godkändes 1968, är en samling av verk som produceras av denna grupp. På grund av förändringar i konsumentkreditförfaranden, har revideringar gjorts till den ursprungliga versionen. De flesta grundläggande aspekter förblir desamma, liksom det slutliga målet, vilket är att skydda konsumenterna.

UCCC förordningar reglerar olika typer av relationer mellan kreditgivare och konsumenter. Lagstiftningen är inte enbart inriktad på någon typ av relation. Dess fokus omfattar samspelet mellan konsumenter och kreditkortsföretag, köpmän och banker. Det skydd som UCCC inte, däremot omfatta affärskredittransaktioner.

Det finns ett brett sortiment av konsument skydd som beskrivs i Uniform konsumentkreditlagen. En av de mer betydande åtgärder begränsar de räntesatser som kan tas ut på kredittransaktioner. Den UCCC innehåller unconscionability bestämmelser, som tar upp metoder som kan anses grovt oskälig eller bedräglig. Detta fokus sträcker sig även till inkludera insamlingsmetoder.

Andra områden som omfattas av Uniform konsumentkredit Code inkluderar brist domar och beräkning av finansiella kostnader. Det finns försök i koden för att uppmuntra konkurrens, så att konsumenterna får tillgång till rättvisa priser. Det framgår av innehållet i UCCC att dess upphovsmän trodde att enkelhet och tydlighet är till nytta för konsumenterna.

Denna lagstiftning anses vara en modell författning. Detta innebär att den ger en riktlinje för de stater som kan vara intresserade av att tillämpa den. Den nationella konferensen av kommissionärer av statliga lagar inte har befogenhet att införa sina bestämmelser på någon jurisdiktion. Ett antal stater har antagit Uniform konsumentlagen i sin helhet, medan vissa stater har antagit delar av koden. Sedan finns det andra stater som har utvecklat sina egna konsumenternas skydd lagar, som är särskilt lik den UCCC.