Ångra en Autoformat

November 22

När du har en Auto effekt, kan du bestämma att du inte gillar det. För att göra en förändring, allt du behöver göra att välja Autoformat igen och plocka ett annat format. Du kan också välja Ångra i menyn Redigera eller klicka med musen på Ångra i verktygsfältet.

Om du bestämmer dig för att ta bort formateringen helt, välj Autoformat på Format-menyn och välj den allra sista provformat i dialogrutan. Detta alternativ, None, resultat i Excel ta bort all formatering för tabellen.

Du bör notera att välja Ingen formatering val kommer inte att återställa formatering som fanns innan du använde Autoformat. Istället tar bort allt formatering, ställer allt attribut tillbaka till sitt standardläge.

Du kan också ta bort formateringen genom att markera hela tabellen och välja Rensa på menyn Redigera. Från den resultemenyn, välj alternativet Format. Excel avlägsnar sedan all formatering från cellerna.

Oavsett vilken metod du använder (Autoformat eller Clear), kom ihåg att det bara är cell-relaterade formatering tas bort. Excel kommer inte att återställa eller ändra kolumnbredd eller radhöjd - även om de kan ha ändrats av kommandot Auto i första hand.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2138) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.