Hur att ansöka om allmänna Operating Support för din Ideellt

August 28

Om du € re söker medel för allmän verksamhetsstöd, behöver ert förslag att göra ett argument för arbetet i hela ideell stället för ett specifikt projekt. I denna typ av begäran, en del av den information om aktuella aktiviteter, som ofta ingår i de introduktions eller bakgrundsinformationsavsnitt, bör flyttas till avsnittet metoder.

Den grantmaking organisationen bedömer ansökan utifrån övergripande organisatoriska styrka och nonprofitâ € s roll i sitt område.

Om du € re skräddarsy ett förslag till allmän verksamhetsstöd, tänka på följande:

  • Förbered en introduktion som täcker agencyâ € s syfte, mål och nuvarande programmen. Beskriv sitt ledarskap (styrelse och personal) och dess historia.
  • I rapporten över behovet, beskriver aktuella utmaningar organisationen står inför som det fungerar att fullgöra sitt uppdrag.
  • Vid utarbetandet av avsnittet om mål, mål och utfall, ta itu med de externa mål (hur ideella planer på att tjäna sina väljare) och interna mål (t.ex. utbildning av styrelsen att fundraise).
  • Använd avsnittet metoder för att beskriva agencyâ € s planerade aktiviteter för det kommande året.
  • I avsnittet utvärdering, beskriver olika sätt byrån använder för att utvärdera och förbättra sina program.
  • Inkludera hela årsbudgeten för organisationen i stället för en projektbudget.
  • I avsnittet hållbarhet, kortfattat beskriva fundraising eller intjänade inkomstområden organisationen arbetar för att öka.