Felsökning med din Oracle 12c System Methodology

September 13

Om en Oracle 12c kraschen inte har hänt dig ännu, kommer det definitivt att ske så småningom. När den gör det, kommer det inte att vara vid en lämplig tidpunkt.

Problemet är att människor antar att eftersom de har en Oracle-baserat system, måste problemet vara med Oracle. Det kan vara, men du vet inte riktigt än. Oracle är helt enkelt en del av ett större system, och roten orsak och lösning får inte Oracle-baserade. Även om du får en Oracle-databas felmeddelande, kan orsaken vara något utanför Oracle.

Var noga med att titta på det totala systemet stödjer databasen, inte bara själva databasen.

Inte reagera på ett problem rapport om ansiktshöjd. Applicera en strukturerad, repeterbar mönster när man hanterar problem. Denna nästa uttalande kan inte nog betonas: Yours är ett tekniskt yrke, och du betalat för att lösa problem, inte bara reagera och hoppas på en snabb lösning.

Alla har en felsökningsmetodik anpassad för deras unika miljö, men följande är en start:

 1. Identifiera det verkliga problemet. Bestäm och bekräfta vad som händer i systemet.
 2. Utför grundläggande systemkontroller. Kontrollera servern, verksamhetsmiljön, och anslutning för direkta fel och prestandaförsämring.
 3. Utför grundläggande databaskontroller. Kontrollera att databasen är igång och se om du kan logga in på den.
 4. Bestäm vad dina felmeddelanden betyder.
 5. Utveckla en lösning och tillämpa den. Kontrollera att korrigeringen fungerar och att det inte är oavsiktliga konsekvenser.

Med erfarenhet och tid, kommer du ändra dessa steg för din miljö. Beroende på situationen, kan du bearbeta några steg mycket snabbt - men de är fortfarande bearbetas, inte hoppas över.

Innan du gör något för att åtgärda den upplevda problemet, måste du veta vad det verkliga problemet är. Du kan inte gissa eller anta. Det är mycket bättre att behandla den verkliga orsaken till ett problem, inte bara symptomen.

Människor som rapporterar problem bli upphetsad, missa viktiga detaljer, göra antaganden, och ofta felaktigt anges arten och svårighetsgraden av ett problem; det är helt enkelt den mänskliga naturen. Om du tror att något annat, be någon polis eller ER läkare om kvaliteten på de första vittnesrapporter de får. Detta förvärras i datorarbete eftersom många människor som rapporterar problem är inte teknisk och kan inte formulera sina problem mycket väl.

Du måste avgöra vad systemkomponent har problemet och vad som specifikt händer innan du kan utveckla och tillämpa en fix. Ställ följande frågor:

 • Vad: Vad specifikt händer? Låt användaren gå igenom vad han gör när felet inträffar. Arbeta direkt med den person som har problem och följa frågan i realtid snarare än att få andra eller tredje handsinformation. Få skärmdumpar eller felmeddelandena själva.
 • Vem: Vem som påverkas? Är det en eller två användare? Är det en specifik underindelning av användarna? Är det alla? Dessutom är det din produktion, test, eller systemutveckling? Aldrig anta att för att någon är glada, det måste vara produktionen. Att försöka fixa fel databasen kommer att lämna dig rodna förläget.
 • Var: påverkas användare spridda över ett stort geografiskt läge, eller är de i en viss stad eller byggnad?
 • När: Hur länge har detta varit inträffar, och det har förekommit tidigare? Dessutom händer det varje gång eller bara ibland? Om det händer bara ibland, borra ner i vad som görs före felet.

  Om det inträffade bara sedan en nyligen systemförändring (t.ex. en lapp, en uppgradering, eller en omstart), kan det vara en värdefull ledtråd. Frågan "Vad har nyligen bytt i systemet?" Är en stor en att fråga!
 • Hur illa: Är detta en total förlust av tjänst där företaget är stoppad, eller är det bara ett irritationsmoment på en sällan använda systemutveckling?

Efter att ställa dessa frågor, bör du veta vad som händer, vem det händer till, hur illa det är, och när det började. Du bör också ha en ungefärlig uppfattning om vad delsystem eller komponenter för att börja kontrollera.

Håll huvudet kallt när du felsöker heta frågor; vara metodisk och arbeta på ett logiskt sätt tills problemet är fast (och bekräftade att fastställas). Andra människor kan bli upphetsad, stressad eller oprofessionellt, men du måste hålla din intelligens och professionalism som du arbetar mot en lösning. Låt inte dig själv skrämmas av uppretade användare eller förvaltning står över axeln.