Sätta en korsreferens till Text

July 19

Word kan du infoga texten i korsreferenser på följande sätt:

  1. Markera den text du vill vara korsreferenser.
  2. Tilldela denna text ett bokmärke namn.
  3. Placera insättningspunkten där du vill att korsreferensen ska visas.
  4. Tryck på Ctrl + F9 för att infoga fält parentes. Se till insättningspunkten stannar mellan konsolerna.
  5. Type ref följt av namnet på bokmärket som används i steg 2.
  6. Tryck på F9 för att uppdatera information på fältet. Ord ersätter fältet med texten som bokmärke delades.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1391) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Sätta en korsreferens till Text.