Infoga Fält

April 5

Ordet ger en kraftfull förmåga att sätta in särskild information i dina dokument med hjälp av fälten. Det finns ett antal områden som är tillgängliga inom Word och behandlas i andra frågor av WordTips Sätta ett fält i dokumentet är mycket enkelt. Du kan använda följande metoder:

  • Välj Fält alternativet i menyn Infoga och välj sedan fältet namn i listan över fält som presenteras. När du klickar med musen på OK, är det fält du begärt infogas i dokumentet.
  • Tryck på Ctrl + F9. (Detta är den enklaste metoden, oberoende av din version av Word.)

Någon av dessa metoder kommer att fungera, men den sista metoden infogar bara ett par fält parentes-du måste ange informationen och nyckelord för själva området. De andra två metoderna ger en mer användarvänlig metod för att infoga fält.

Även om dessa metoder fungerar bra för att infoga enstaka fält, kommer båda inte fungerar korrekt om du vill infoga ett fält inom ett fält. Att kapsla fält (sätta ett fält inuti en annan), måste du använda Ctrl + F9 kortkommando för att komma in på området inom det andra området.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1317) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Sätta Fields.