Vad är Active Fire Protection?

October 23

Aktivt brandskydd är processen för att skydda en byggnad eller struktur från eld med metoder som använder verkan av rörliga delar. Dessa system kan vara automatisk eller manövreras manuellt, men de kräver någon form av åtgärd för att fungera. Ett par exempel på aktiv brandskydd skulle bygga sprinklersystem och brandlarm. Dessa system är en mycket viktig del i att skydda egendom och livet för de människor inom.

En viktig faktor som systemen aktiva brandskydds aktien är att de innebär åtgärder av något slag. Några exempel på dessa åtgärder inkluderar bromsa utvecklingen av brand, släcka elden, eller anmälande av brandförhållanden. Detta står i kontrast till passivt brandskydd, som använder saker som långsam eller innehåller brand, liksom branddörrar, brandmurar, eller brandhämmande material men inte släcka branden eller ta någon typ av åtgärd. Tillsammans kan både aktiva och passiva brandskyddssystem styra eld och skydda liv.

En vanlig komponent i ett aktivt brandskyddssystem är en automatisk sprinkleranläggning. Den mest populära typen av sprinklersystem använder vatten för att släcka eller bromsa utvecklingen av en brand. När värme byggs upp i brandplatsen, orsakar den del av sprinklerhuvudet för att smälta eller paus, som frigör vatten från sprinklerhuvudet. Oftast bara sprinklerhuvudet eller huvuden närmast brandområdet aktiveras.

Vatten är inte alltid det bästa valet för att bekämpa en brand. Till exempel, vissa material brinner med så mycket värme att vattnet blir till ånga i stället för att släcka branden. Andra typer av aktiva brandskyddssystem som kan hjälpa att släcka en brand inkluderar skum och kemiska system, som använder andra ämnen än vatten för att kontrollera en brand. Dessa typer av system skulle komma att användas på platser där vatten inte är det bästa valet för att bekämpa en brand, såsom vissa typer av fabriker eller lager som har stora mängder av ämnen som inte kan vara lätt släckas med vatten när de brinner.

Aktivt brandskydd ingår även användningen av larm- och detektionssystem. Dessa är mycket viktigt för att skydda liv och för att säkerställa en snabb respons brandkår. I den mest grundläggande form, kan detekteringssystem består av enheter placerade under en byggnad som detekterar rök och värme från en brand. Dessa detektorer är extremt känslig och kan meddela de åkande i en byggnad av fara med gott om tid att få ut ur byggnaden och ringa efter hjälp. Mer berörda system kan också meddela brandkåren automatiskt, vilket är användbart eftersom byggnaderna inte alltid upptagna.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att ett aktivt brandskydd även kan innefatta manuella system som kräver mänsklig drift. Ett exempel på detta är användningen av brandsläckare att släcka en mindre brand. Ett annat viktigt exempel är användningen av brandposter eller vattenstandpipes, tillsammans med brandslangar som drivs av utbildade brandmän för att släcka en brand helt.

  • En brand sprinkler är utformad för att spruta vatten för att dämpa en brand.
  • Aktivt brandskydd inkluderar manuella system, såsom användning av en brandslang och brandpost.
  • Varje hem bör vara utrustade med en fungerande brandvarnare.
  • Brandsläckare är ett exempel på aktiv brandskydd.