Vad betyder en Inkasso advokat gör?

March 31

En inkasso advokat är en individuell licens att öva lag i en viss jurisdiktion som främst fokuserar på att hjälpa andra samla in skulder. Denna typ av advokat måste följa alla lagar och regler som gäller för alla andra skulder samlare. Fördelen med att använda ett inkasso advokat är att om en rättegång blir nödvändigt, är advokaten redan bekanta med fallet och har en fungerande relation med kunden.

Ofta är det första steget för att samla in en skuld innebär en inkassobyrå eller bolagets interna samlingar avdelning. Om dessa individer misslyckas på att samla in skulden, kan kontot ledas till ett inkasso advokat. Advokaten kan arbeta för den ursprungliga långivaren, eller kan arbeta för ett företag som köpte osäkra fordringar från den ursprungliga långivaren. I båda fallen måste inkasso advokat först fastställa att en skuld är skulden till kunden och att den person som anges på lånet är ansvarig part.

När inkasso advokat gör bestämning av ansvarig part, som ofta är ganska enkelt, är nästa steg ofta att kontakta den personen. Detta kan ske via personligt brev, e-post, eller till och med ett telefonsamtal. Advokaten kommer att introducera sig själv, förklarar hur situationen är och hur den kan lösas. Målet vid den punkten är att ingå privata förhandlingar för att reglera skulden.

Om den ansvariga parten inte svarar på försök till kommunikation eller är ovillig att lösa, är nästa steg att lämna in en stämningsansökan, vanligen i ett småmål domstolen. Vid denna punkt, inkasso advokat lämnar in en petition som söker skadestånd, och kan också begära att domstolen gör personen på grund av skuld lön domstol och advokatkostnader. Advokaten kan fortfarande ge möjlighet till en uppgörelse.

När framställningen har lämnats in, är nästa steg att hålla en pretrial konferens. I det här fallet, en domare försöker oftast att arbeta med båda sidor att komma till ett ömsesidigt godtagbar uppgörelse. Detta kan inkludera visar parterna vad tvisten är, förklarar lagen, och beskriver hur ärendet kan hanteras. Typiskt, fakta är ostridigt på ett inkasso fallet.

Om omständigheterna är föremål för tvist eller parterna inte kan komma överens, kommer ärendet att slitas mycket som alla andra fall. Inkasso advokat kommer att presentera bevis, ring lämpliga vittnen, och lägga ut fallet. Svaranden får då möjlighet att korsa undersöka vittnen och nuvarande motbevis. En domare kommer sedan göra det slutliga beslutet om betalning av skulden.

  • Personer med hög kreditkort skuld kan behöva konsultera en inkasso advokat.
  • Flera länder har lagar för att skydda gäldenärens rättigheter.