Definiera ett Word

March 26

När du arbetar med ett dokument-speciellt ett dokument skrivet av någon annan, du kan köra över ett ord som du inte vet innebörden av. Du kan använda Docs 'inbyggd ordlista för att ta reda på definitionen av en sådan ord, tillsammans med eventuella synonymer (ord som betyder samma sak) eller antonymer (ord som är motsatsen). Gör så här:

  1. Placera insättningspunkten i det ord du vill definierat. Du kan, om du föredrar, markera hela ordet. (Om du behöver definitionen av en fras eller ett sammansatt ord, du vill välja den helt.)
  2. Välj Verktyg | Definiera. Dokument visar forsknings rutan på höger sida av dokumentet, som innehåller definitionen. (Se figur 1.)

    Definiera ett Word

    Figur 1. Hitta definitionen av ett ord.

Det var allt. Du kan läsa definitionen av ordet som du angav i steg 1. Det är intressant att notera att Docs automatiskt justerar ordet som sökte till roten ordet. Till exempel, om du söker efter längre, då Docs visar faktiskt definitionen av långa. Likaså om du försöker få en definition för ett plural (så som rosor), sedan Docs visar definitionen för singular form av ordet (ros). Om det finns potential förvirring om huruvida du verkligen vill uttrycka nämnda eller dess rot (t.ex. med ordet fiske) sedan Docs visar information om både ordet och dess rot (fiske och fisk).